Czym jest projekt "Klimat bez sadzy"

Projekt "Klimat bez sadzy" realizowany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze ma na celu uświadomienie mieszkańców Warszawy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Ponadto w ramach projektu podejmowane będą działania informacyjne, edukacyjne oraz promujące przyjazne środowisku formy transportu. Istotnym elementem poprawy stanu powietrza w Warszawie jest współpraca mieszkańców, organizacji społecznych oraz instytucji publicznych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania mające na celu poprawę tej współpracy oraz zwiększenie aktywności władz publicznych w zakresie ochrony powietrza, w tym podniesienia jakości stanowionego prawa oraz efektywnego jego egzekwowania. Projekt Klimat bez sadzy jest częścią międzynarodowej kampanii Soot free for the climate i jest finansowany ze środków European Climate Fundation. Zapraszamy na podstrone projektu:

www.sadza.zm.org.pl

Dlaczego projekt jest potrzebny

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 jest transport samochodowy. Mimo uchwalenia Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej, którego jednym z celów jest zmniejszenie zanieczyszczenia do poziomu dopuszczalnego, norma została przekroczona w 2010 roku 151 razy (według pomiarów na stacji w al. Niepodległości, dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego to 35 dni w roku kalendarzowym).

Pył PM10 jest szkodliwy dla zdrowia poprzez jego negatywne działanie na układ oddechowy i krwionośny. Skutki wdychania powietrza zanieczyszczonego pyłem PM10 można porównać do biernego palenia papierosów.

Pył PM10 przenoszony jest także na duże odległości. Pył z Europy, w tym z Polski, trafia do Arktyki, gdzie osiada na śniegu i przyspiesza jego topnienie, czym przyczynia się do zmian klimatu na Ziemi.

Co możesz zrobić, byśmy nie truli się nawzajem

Na poprawę jakości warszawskiego powietrza może wpłynąć każdy z nas, wybierając przyjazne dla środowiska środki transportu takie jak rower, korzystając z komunikacji publicznej oraz wpływając na osoby, które zostały wybrane w wyborach powszechnych.

Zapraszamy na dzisiejszą Masę Krytyczną!

Sierpniowa Masa Krytyczna jedzie po czyste powietrze dla Warszawy w ramach projektu "Klimat bez sadzy"! Godzina 18:00, pl. Zamkowy, 26 sierpnia 2011.

Wynik walki o lepsze powietrze w Warszawie zależy od nas wszystkich; każdy uczestnik Sierpniowej Masy Krytycznej dostanie pamiątkowy gadżet wpisujący się w tematykę problemu zanieczyszczenia powietrza w Warszawie. W ten sposób oficjalnie rozpoczynamy kampanię na rzecz „Klimatu bez sadzy”.