W 2010 r. mija pięć lat od rozpoczęcia działalności przez Koleje Mazowieckie. Czasopismo Z Biegiem Szyn wykorzystuje tę okazję do zaprezentowania pięciu projektów uatrakcyjnienia oferty mazowieckiego przewoźnika. Projekty, które my również - jako partner akcji - przedstawiamy, nie wymagają poniesienia wielkich kosztów. Wymagają natomiast przełamania stagnacji w myśleniu o działalności przewozowej. W ofercie Kolei Mazowieckich – w dużej mierze z roku na rok przepisywanej – brakuje bowiem innowacyjnych rozwiązań, które kolej na Mazowszu uczyniłyby atrakcyjniejszą. Prezentacje 5 projektów na 5-lecie Kolei Mazowieckich będą ukazywać się w najbliższych numerach Z Biegiem Szyn i na naszej stronie internetowej.

Projekt 1

Uruchomienie bezpośrednich pociągów z linii Sierpc - Nasielsk do Warszawy Gdańskiej

W czerwcu miną cztery lata od reaktywacji ruchu pociągów na linii Sierpc – Raciąż – Płońsk – Nasielsk. Linia ta jest obsługiwana przez pięć par pociągów. Niestety oferta przewozowa Kolei Mazowieckich między Sierpcem i Nasielskiem wciąż pozostawia wiele do życzenia. Głównym problemem jest nieregularne kursowanie pociągów – szczególnie długa luka w ciągu dnia. Z Sierpca w kierunku Nasielska nie wyrusza żaden pociąg między godz. 7.37 a 14.36. Podobnie w odwrotnym kierunku – z Nasielska nie odjeżdża żaden pociąg do Sierpca między godz. 8.07 a 15.05.

Dużym problemem są też skomunikowania pociągów w Nasielsku – pasażerowie przyjeżdżający z kierunku Sierpca, którzy chcą przesiąść się do pociągów w kierunku Warszawy, skazywani są przez Koleje Mazowieckie na nawet 40-minutowe oczekiwanie. Niedogodne przesiadki w Nasielsku pojawiają się w każdej edycji rozkładu jazdy.

Oferta od nowa

W przypadku linii Sierpc – Nasielsk standardem stało się kopiowanie rozkładu jazdy z ubiegłych lat – ze wszystkimi błędami i niedogodnościami czyhającymi na pasażerów. Odpowiedzią na powyższe problemy powinno być stworzenie oferty przewozowej na linii Sierpc – Nasielsk zupełnie od nowa.

Rozkład jazdy byłby oparty na bezpośrednich pociągach z Sierpca do Warszawy Gdańskiej. Potencjał stacji Warszawa Gdańska wzrósł od kiedy w 2003 r. dotarło do niej metro – niestety kolej do dziś nie bardzo potrafi wykorzystać ten atut.

Kluczowym argumentem na rzecz uruchomienia pociągów relacji Sierpc – Warszawa jest dobiegająca końca modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Nasielska, której efektem będzie znaczące skrócenie czasu jazdy pociągów na tym odcinku.

Bezpośrednie pociągi z Sierpca do Warszawy na odcinku Sierpc – Nasielsk powinny zatrzymywać się na wszystkich przystankach, a na odcinku od Nasielska do Warszawy Gdańskiej jedynie na najważniejszych stacjach: Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Warszawa Toruńska oraz Warszawa ZOO. Dzięki temu możliwe byłoby osiągnięcie czasu przejazdu z Nasielska do Warszawy Gdańskiej wynoszącego 51 minut (taki czas przyjmujemy na podstawie rozkładu jazdy pociągu „Słoneczny”, który w sezonie 2009/2010 założony ma 40-minutowy czas przejazdu z Nasielska do Warszawy Toruńskiej. Do tego należy dodać 11 minut na przejazd z Warszawy Toruńskiej do Warszawy Gdańskiej).

W efekcie bezpośredni przejazd z Sierpca do Warszawy Gdańskiej trwałby 2 godz. 34 min., z Raciąża – 1 godz. 56 min., a z Płońska – 1 godz. 26 min. Powyższe czasy przejazdu są porównywalne z czasem jazdy autobusów z tych miejscowości do stolicy. Przed modernizacją linii Warszawa – Nasielsk było to niemożliwe do osiągnięcia. W okresie przed modernizacją pojawiała się nawet opinia (nasza, czyli Zielonego Mazowsza, przyznajemy się bez bicia - przyp. ZM), że kolej musi skupić się na obsłudze lokalnych relacji w ramach linii Sierpc – Nasielsk, gdyż w relacjach do samej Warszawy czasem przejazdu przegrałaby z przewoźnikami autobusowymi. W obliczu skrócenia czasów jazdy między Nasielskiem i Warszawą ten problem odpada.

Czas jazdy do Warszawy z: Autobusem*: Pociągiem**:
Sierpca 2:09 - 2:56 2:34
Zawidza Kościelnego 2:22 - 2:28 2:15
Raciąża 1:41 - 2:13 1:56
Baboszewa 1:21 - 1:46 1:39
Płońska 0:54 - 1:36 1:26

* Najkrótszy i najdłuższy czas jazdy wg www.autobusowyrozkladjazdy.pl

** Po wprowadzeniu bezpośrednich pociągów Sierpc – Warszawa Gdańska, przyspieszonych na odcinku Nasielsk – Warszawa

Bez przesiadki

Warto pamiętać, że konieczność przesiadki – nawet gdyby nie była czasochłonna – nierzadko odstrasza od skorzystania z usług kolei. Tym samym uruchomienie bezpośrednich pociągów relacji Sierpc – Warszawa Gdańska może przyciągnąć nowych pasażerów.

Pojawienie się bezpośrednich połączeń do Warszawy będzie stanowiło jakościową rewolucję szczególnie w małych miejscowościach położonych na linii Nasielsk – Sierpc (takich jak Zawidz Kościelny, Koziebrody czy Cieksyn), które jak na razie ze stolicą są bardzo słabo skomunikowane. Uruchomienie bezpośrednich pociągów z Sierpca do Warszawy będzie miało więc istotny wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej między centrum regionu a peryferyjnymi obszarami województwa.

Przepis na sukces

Jakie efekty może przynieść wydłużenie relacji pociągów? Warto przyjrzeć się linii Kołobrzeg – Goleniów w województwie zachodniopomorskim. Linia ta do 2005 r. – podobnie jak linia z Sierpca do Nasielska – funkcjonowała jako autonomiczny odcinek. Każda podróż do Szczecina wymagała przesiadki w Goleniowie (nierzadko zdarzało się, że czasochłonnej). Przez to pociągi kursujące między Kołobrzegiem a Goleniowem nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy począwszy od rozkładu jazdy 2005/2006 zaczęto wprowadzać pociągi kursujące bezpośrednio z linii Kołobrzeg – Goleniów do Szczecina. Obecnie już wszystkie pociągi kursują w bezpośredniej relacji Kołobrzeg – Trzebiatów – Gryfice – Płoty – Goleniów – Szczecin. Regularne połączenia w tej relacji zapewnia sześć par pociągów dziennie.

Istotny wpływ na wzrost popytu na zachodniopomorskiej linii miało też obniżenie cen biletów. Ceny biletów spadły, ale dzięki temu liczba pasażerów na tyle wzrosła (przykładowo między Płotami i Szczecinem ponad czterokrotnie), że przychody przewoźnika się zwiększyły (więcej szczegółów na ten temat w tekście „Anty-podwyżki”, „Z Biegiem Szyn” nr 39, styczeń-luty 2009).