Dzisiaj zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze umowę na wykonanie badań potoków pasażerskich w pociągach Kolei Mazowieckich oraz na zaprojektowanie i wdrożenie rozkładu jazdy na rok 2010/11.

W ramach zadania stowarzyszenie policzy liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku na trasie wszystkich pociągów. Każdy z ponad 700 pociągów przewoźnika zostanie zbadany dwukrotnie w dni powszednie oraz w sobotę i w niedzielę, jeśli w te dni kursuje. Ponadto zostanie zbadana struktura biletowa oraz poziom satysfakcji pasażerów.

Badania pozwolą na dostosowanie oferty przewoźnika do potrzeb pasażerów. Stowarzyszenie również zaprojektuje i wdroży nowy rozkład jazdy pociągów. Mają one kursować w stałym takcie - co 60, 30, 15, czy 10 minut, w zależności od zapotrzebowania. Pozwoli to na łatwe zapamiętanie rozkładu przez podróżnych.

Ponadto racjonalizacji poddana zostanie gospodarka taborowa. Jednym z celów jest zwiększenie podaży miejsc w szczytach przewozowych, przez przesunięcie składów z pociągów obsługujących w godzinach szczytowych peryferie województwa na pociągi dowożące w tym czasie pasażerów do Warszawy.

Badania potrwają 56 dni i będą wykonywane przez 40 ankieterów. Każdego tygodnia będzie badana inna linia.

Stowarzyszenie zostało wybrane w publicznym przetargu nieograniczonym, oferując najniższą cenę. Za wykonanie zadania otrzyma 326.106 zł brutto (tj. 267.300 netto). Oprócz Zielonego Mazowsza oferty w przetargu złożyli także PBS DGA Sp. z o.o. z Sopotu (420.900 zł) oraz Ove Arup&Partners International Ltd (902.800 zł). W postępowaniu uczestniczyła także firma Millward Brown SMG/KRC Poland Media S.A., jednak nie potrafiła się wykazać stosownym doświadczeniem.

Dokumentacja przetargu oraz szczegółowy zakres badań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego: www.zamowienia.mazovia.pl/?act=info&id=5019