Sukcesy i wyzwania polskiej polityki rowerowej

Serdecznie zapraszamy na III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego pn. Sukcesy i wyzwania polskiej polityki rowerowej, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22–23 września 2014 r.

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego (poprzednie dwa odbyły się w Lublinie i Wrocławiu) jest pierwszą w Polsce tak wysokiej rangi imprezą poświęconą polityce rowerowej, prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynącym z rozwoju ruchu rowerowego, a także ważnym zmianom w przepisach dotyczących budowy infrastruktury rowerowej. Współorganizatorem imprezy jest Parlamentarna Grupa Rowerowa działająca w Sejmie RP. Patronat nad wydarzeniem objął Pan Paweł Orłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Kongres ma ambicję transferu do naszego kraju najlepszej praktyki w zakresie prowadzenia efektywnej polityki rozwoju ruchu rowerowego z UE, prezentacji polskich sukcesów w tej dziedzinie oraz zainicjowanie szerokiej, międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Na Kongresie wystąpią prelegenci z Niemiec, Finlandii oraz Francji, a także przedstawiciele wiodących w Polsce samorządów.

Bardzo ważnym z tematów Kongresu będzie opracowywana właśnie przez Rząd RP we współpracy z parlamentarzystami i środowiskiem organizacji rowerowych zrzeszonych w sieci „Miasta dla Rowerów” pro rowerowa nowelizacja przepisów związanych z ruchem rowerowym i powstawaniem infrastruktury dla rowerów (tj. kluczowych rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), która w zamyśle stworzy warunki prawne do budowania w Polsce nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej.

Ambicją organizatorów jest, aby Kongres stał się sygnałem do ogólnopolskiej dyskusji nad strategią wsparcia rozwoju ruchu rowerowego ze strony instytucji państwowych oraz impulsem do rozwoju polskiej myśli technicznej. Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są zatem przedstawiciele wszystkich istotnych z punktu widzenia zagadnienia podmiotów, tj. urzędnicy i samorządowcy wszystkich szczebli, politycy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy oraz biznes rowerowy.

Obowiązują zapisy

UWAGA: na konferencję w Sejmie obowiązują zapisy (ze względów bezpieczeństwa). Prosimy o wypełnienie ankiety doodle.com/wuip7wvsni7ci8xm lub zgłoszenie mailem na adres r.lesisz@eko.org.pl, wpisując w tytule: zgłoszenie na Kongres, do dnia 18.09.2014.

Agenda

Sukcesy i wyzwania polskiej polityki rowerowej - III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Warszawa, 22-23 września 2014 roku.

22.09.2014 (poniedziałek), ul. Wspólna 2/4, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Paneliści:

Prof. Heiner Monheim, Uniwersytet Trier

Łukasz Puchalski, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Marcin Hyła, Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów

Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów, Europejska Federacja Cyklistów

Dr inż. Jeremi Rychlewski, Politechnika Poznańska

Mgr inż. Łukasz Franek, Politechnika Krakowska

Aleksander Buczyński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego

Godzina Temat
09:30-10:00 Briefing dla mediów
10:00-10:10 Otwarcie Kongresu i powitanie zebranych
10:10-10:25 Hyła: 10 lat standardów technicznych, postulaty Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów
10:25-10:40 Przedstawiciel MIR: prezentacja projektów rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
10:40-10:55 Buczyński: analiza wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów
10:55-11:10 Dyskusja
11:10-11:25 Przerwa
11:25-12:00 Monheim: badania nad ruchem rowerowym w Niemczech
12:00-12:15 Franek: prezentacja badań w zakresie śluz i kontraruchu rowerowego
12:15-12:30 Rychlewski: zdanie eksperckie o sygnalizacji
12:30-12:45 Dyskusja
12:45-13:10 Przerwa
13:10-13:20 Puchalski: oczekiwania samorządów
13:20-13:30 Schneider: doświadczenia francuskie (CERTU)
13:30-13:40 Beim: Oczekiwania rowerowych NGO
13:40-13:50 Przedstawiciel MIR: Krajowa Polityka Miejska i Centra Doskonałości
13:50-14:30 Dyskusja i zakończenie

Wstęp wolny. Konieczność okazania dowodu osobistego na wejściu do MIR. Liczba miejsc ograniczona.

23.09.2014 (wtorek), ul. Wiejska 4/6/8, Sejm, Sala Kolumnowa

Godzina Temat
09:30-10:00 Briefing dla mediów
10:00-10:10 Otwarcie Kongresu i powitanie zebranych - Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Ewa Wolak, Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej; Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
10:10-10:20 Pokłosie referendum w Krakowie - Marcin Hyła, Miasta dla Rowerów
10:20-10:35 Kampania "Rowerowy Maj" - potencjał ruchu rowerowego w Polsce - Maciej Lisicki, zastępca Prezydenta Gdańska
10:35-10:50 Regionalne planowanie rowerowe w Małopolsce - Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
10:50-11:05 Założenia Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014 – 2020 - Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Instytut Rozwoju Terytorialnego
11:05-11:20 Standardy i koncepcja tras rowerowych dla Województwa Zachodniopomorskiego - Wanda Nowotarska, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
11:20-12:00 Przerwa
12:00-12:40 Polityka rowerowa Niemiec - Prof. Heiner Monheim, Uniwersytet Trier (Niemcy)
12:40-13:20 Rozwój ruchu rowerowego w sezonie zimowym na przykładzie Finlandii - Pekka Tahkola, oficer rowerowy miasta Oulu (Finlandia)
13:20-13:40 Polityka rowerowa Francji - Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów, Europejska Federacja Cyklistów
13:40-14:05 Przerwa
14:05-14:20 Nowelizacja rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Łukasz Puchalski, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej
14:20-14:35 Oczekiwania samorządów wobec rozporządzeń - Daniel Chojnacki, oficer rowerowy Wrocławia
14:35-14:50 Oczekiwania samorządów wobec rozporządzeń - Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
14:50-15:05 Nie tylko samorządy: kolej a rowery - Dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego
15:05-15:30 Dyskusja i zakończenie obrad

Wstęp wolny. Konieczność uprzedniego zapisania się i okazania dowodu osobistego na wejściu do Sejmu. Liczba miejsc ograniczona.