Listopadowe konsultacje w sprawie zwalczania hałasu

W środę 6 listopada 2013 roku o godzinie 17 odbędą się kolejne konsultacje dla mieszkańców Mazowsza, prowadzone przez specjalistów z Ligi Walki z Hałasem. Na pytania zainteresowanych problematyką zwalczania hałasu odpowiadać będą: mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala oraz dr inż. Witold Jaszczuk. Konsultanci są specjalistami od spraw akustyki wnętrz i hałasu instalacyjnego. Porady są bezpłatne

Konsultacje odbędą się w siedzibie Zielonego Mazowsza w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 46 lok. 6 (na domofonie prosimy wybierać 6).

Zagrożenia hałasem

Zanieczyszczenia środowiska hałasem stało się jednym z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. 40% mieszkańców miast jest narażonych na szkodliwy dla zdrowia, ponadnormatywny hałas. Hałas stał się też uciążliwym zanieczyszczeniem środowiska na wsiach, głównie skutkiem wadliwych lokalizacji licznych farm wiatrowych - zbyt blisko zabudowy mieszkaniowej. Liga Walki z Hałasem od lat postuluje wprowadzenie unormowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, ale problem jest zupełnie bagatelizowany przez Sejm i instytucje rządowe.

Warszawa ma drugą pozycję na czarnej liście najbardziej hałaśliwych stolic Europy. Zagrożenie hałasem stało się od koniec ubiegłego roku jeszcze większe skutkiem bezprecedensowego w Europie podniesienia przez Ministerstwo Środowiska poziomów dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego, przeciętnie o 6 dB, czyli aż czterokrotnie! [zobacz >>>] W ten tani sposób, kosztem zdrowia mieszkańców, minister środowiska "rozwiązał" problem przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, naruszając przy tym ustawę o ochronie środowiska (rozporządzenie jest niezgodne z art. 112 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

Hałas prowadzi nie tylko do szybkiej degradacji narządu słuchu, ale powoduje skutkiem ogromnej uciążliwości wyniszczenie całego organizmu człowieka. Hałas kumuluje się w organizmie ludzkim, jak promieniowanie czy pestycydy i powoduje nieodwracalne uszkodzenia:

- wpływa destabilizująco na psychikę ludzi;

- pogarsza samopoczucie;

- wywołuje stany lękowe;

- wzmaga agresję i pobudliwość;

- podnosi ciśnienie krwi;

- zaburza rytm serca i rytm oddechu;

- zakłóca pracę narządów wewnętrznych;

- zaburza sen;

- obniża sprawność pracy mózgu;

- wymusza przyjmowanie psychotropowych leków nasennych;

- obniża ogólną odporność organizmu;

- jest powodem wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych;

- jest przyczyną zwiększonej liczby zawałów serca i chorób wieńcowych;

- powoduje postępującą utratę słuchu.

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem jest stowarzyszeniem założonym w 1971 r. na Politechnice Poznańskiej. Statutowym jej celem jest uświadamianie zagrożeń, jakie powodują hałas i wibracje oraz podejmowanie działań dla ochrony przed hałasem i wibracjami.

www.lwzh.republika.pl