W ostatnim wydaniu Naszych Bielan zapowiedziano zmiany organizacji ruchu na ulicach Skalbmierskiej, Kulczyckiej i Grodeckiego. Wszystkie trzy mają stać się jednokierunkowe. Odstępstwa dla cyklistów w prezentowanym projekcie nie przewidziano, co oznacza groźbę kolejnych utrudnień i zachęty do łamania prawa.

O ile w całym mieście skalę zaawansowania we wprowadzaniu kontraruchu rowerowego można ocenić na 7% [zobacz >>>], o tyle na Bielanach wynosi ona dokładnie ZERO. Żadna z ulic jednokierunkowych nie doczekała się obustronnego ruchu rowerów, mimo licznych postulatów w tym względzie [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. W ub. roku z opłakanym skutkiem zmarnowano okazję na pętli ulic Pruszyńskiego i Leśmiana [zobacz >>>]. Mamy nadzieję, że urząd dzielnicy nie pozostanie obojętny na postulaty zawarte w poniższym piśmie.

Pismo Zielonego Mazowsza

Do: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany

dotyczy: organizacji ruchu na ulicach Skalbmierskiej, Kulczyckiej i Grodeckiego

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do artykułu w Naszych Bielanach (nr 1/2016) o planowanej zmianie organizacji ruchu na ulicach Skalbmierskiej, Kulczyckiej i Grodeckiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie dopuszczenia na wszystkich ulicach jednokierunkowych obustronnego ruchu rowerów (tzw. kontraruchu [zobacz >>>]). Ruch rowerów pod prąd na w/w ulicach może być dopuszczony głównie oznakowaniem pionowym, z minimalnym użyciem oznakowania poziomego, czyli w zasadzie bezkosztowo. Można też rozważyć wykorzystanie nowego znaku poziomego P-27. W ub. roku miejski inżynier ruchu dopuścił ruch rowerów „pod prąd” na ul. Wiejskiej, w dużej części bez kontrapasów [zobacz >>>].

Tak idealna okazja do poprawy warunków ruchu rowerowego nie powinna być zmarnowana. Wdrożenie pierwszego na Bielanach kontraruchu rowerowego byłoby pozytywnym sygnałem przychylności władz dzielnicy dla tego środka lokomocji i rosnącej liczby osób korzystających z niego w codziennych podróżach.

Jazda „pod prąd” lokalnymi ulicami jednokierunkowymi jest bezpieczniejsza niż z prądem, ze względu na dobrą wzajemną widoczność kierowcy i rowerzysty. W miastach Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji większość ulic jednokierunkowych jest dwukierunkowa dla rowerzystów - np. w Brukseli 80% . Dodatkowo w omawianym przypadku możliwość jazdy w obu kierunkach pozwoli ominąć ruchliwą arterię Al. Reymonta i ułatwi dojazd do urzędu skarbowego. Kontraruch rowerowy to idealne rozwiązanie dla ulic osiedlowych, o prędkościach do 30 km/h, do których zaliczają się trzy wspomniane ulice.

Prosimy o uwzględnienie analogicznej potrzeby podczas prac nad innymi zmianami organizacji ruchu podejmowanymi w przyszłości na terenie Bielan. W razie konieczności omówienia szczegółów jesteśmy do dyspozycji.

Do wiadomości:
Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego
Pani Joanna Radziejewska, Przewodnicząca Komisji

Szczegóły projektu

... można poznać w elektronicznym wydaniu gazety

bielany.waw.pl/data/newspapersFiles/nb_01s.pdf

W wydaniu papierowym na zmniejszonym rysunku niewiele da się oczytać.