O czym jest ta strona

Witamy w sekcji poświęconej ochronie Lasu Bielańskiego - najcenniejszego stołecznego rezerwatu, unikalnego reliktu prastarej puszczy w granicach miasta.

Znajdziesz tu liczne dokumenty, pisma, relacje, listy, fotoreportaże i komentarze zgromadzone dla utrwalenia, co na przełomie XX i XXI wieku działo się wokół tego unikalnego rezerwatu i problemów, jakich doświadczał pod rosnącą presją zabudowy i motoryzacji.

W ciągu kilku lat od powstania, w miarę zdobywania i publikowania kolejnych materiałów ten dział witryny rozrósł się do bardzo obszernej kroniki walk o należytą ochronę Lasu Bielańskiego i archiwum wystąpień i działań różnych osób i podmiotów na rzecz jego zachowania dla przyszłych pokoleń.

Jednym z głównych celów tej sekcji jest również dokumentowanie działań i zaniechań władz odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Wszystkie publikowane tu dokumenty przetworzono do postaci tekstowej na podstawie wiarygodnych kopii uzyskanych od organów administracji, organizacji lub osób prywatnych. W niektórych przypadkach podajemy odsyłacz do zeskanowanej kopii.

Nie prowadzimy kroniki parafialnej kościoła pokamedulskiego, tym niemniej znajdziesz tu wiele krytycznych materiałów na temat zachowań osób przyjeżdżających na msze ks. Drozdowicza samochodem. Jeśli należysz do tej grupy - na pewno napotkasz tu niejeden bodziec do autorefleksji. Zachęcamy - choć bywa to trudne, spróbuj się na nią zdobyć! (Obok strona tytułowa GS z 17 maja 2006 r. z tekstem "Ksiądz zapłaci za mandaty parafian".)

Jak z niej korzystać

Jeśli oglądasz nasze zbiory po raz pierwszy, polecamy na początek ciekawą rozmowę, w której prof. Maciej Luniak (jeden z inicjatorów objęcia Lasu Bielańskiego ochroną rezerwatową) barwnie wyjaśnia, dlaczego ten Las jest tak wyjątkowy i cenny, jak pierwotnie miała biec Wisłostrada i kto ją "wyprostował" czy jakie wymarłe ssaki ocierały się o stojące jeszcze dęby w tym Lesie [zobacz >>>].

Fragmenty Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego z lat 2006 - 2008 na temat Lasu Bielańskiego i ul. Dewajtis możesz obejrzeć tutaj [zobacz >>>].

Jeśli poszukujesz konkretnego dokumentu czy relacji z wydarzenia, możesz posłużyć się wyszukiwarką na dole głównej strony ZM wpisując w nią kilka haseł.

Ponadto w wyszukaniu konkretnych materiałów mogą Ci pomóc dodatkowe kategorie dotyczące

- Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego [zobacz >>>]

- Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody [zobacz >>>]

Czego u nas nie ma

Witryna ta porusza kwestie przyrodnicze Lasu Bielańskiego w niewielkim stopniu. Jeśli szukasz informacji o występujących w nim gatunkach, o historii lub topografii rezerwatu, odwiedź stronę Rafała Krupy www.lasbielanski.waw.pl/ lub Roberta Remisza www.bielanski.republika.pl/

Skontaktuj się z nami

Jeśli lubisz ten Las, bywasz w nim, chcesz włączyć się aktywniej w jego obronę - skontaktuj się z nami. Potrzebujemy także Twojego wsparcia. Sieć czynnych miłośników Lasu może się powiększyć dzięki Tobie.

Jeśli nasuną Ci się uwagi na temat zawartości tego działu, coś Cię w nim poruszy czy zbulwersuje, albo natrafisz gdzieś (w sieci, domu, prasie czy urzędzie) na informacje, które mogłyby się tu znaleźć, napisz do nas na adres bielany[at]zm.org.pl. Jeśli będąc w Lesie Bielańskim zauważysz coś ciekawego czy niepokojącego, zrób zdjęcie i napisz do nas (niezależnie od zgłoszenia do odpowiednich służb, jeśli będzie to np. wandalizm).

Przypomnienie o poprawnej nazwie Lasu Bielańskiego

Korzystając z okazji chcemy przypomnieć, że prawidłowa nazwa rezerwatu i całego kompleksu, o który walczymy, brzmi Las Bielański, a nie ,,Lasek''. Można ją znaleźć m.in. w rozporządzeniu tworzącym rezerwat w 1973 roku [zobacz >>>] i należy traktować jako nazwę własną.

Kwestia jest o tyle istotna, że mamy do czynienia z reliktem prastarej puszczy o powierzchni ponad 130 ha, a nie jakimś niewielkim ,,laskiem'' - jednym z wielu. Choć Las bywał i nadal bywa potocznie zdrabniany przez lokalną społeczność, to jednak w oficjalnych tekstach i wypowiedziach starajmy się nadawać mu odpowiednią rangę również w godnej i prawidłowej nazwie.