Trwają konsultacje

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podał do publicznej wiadomości projekt planu ochrony rezerwatu Las Bielański. Więcej w ogłoszeniu na stronie RDOŚ:

warszawa.rdos.gov.pl/plan-ochrony-dla-rezerwatu-przyrody-las-bielanski

Czytamy tam, że 8 września 2015 r., w u.dz. Bielany odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu projektu. Niestety, naszego stowarzyszenia nie zaproszono.

RDOŚ podaje, że od 8 września do 8 października 2015 r. każdy zainteresowany może zapoznać się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Bielański i złożyć do niego uwagi oraz wnioski. Dokument dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, w godzinach 9 – 15 – kancelaria urzędu, pokój nr 2 (parter).

Uwagi można przesłać mailem na adres
rdos.warszawa@rdos.gov.pl
lub wysłać na adres
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Pobierz projekt zarządzenia

Projekt planu ochrony zamieszczono również na stronie RDOŚ:

bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/41516/Projekt_zarzadzenia_RDOS_las_bielanski_8_09_2015.pdf

Planowe opóźnianie planu?

Prawie cztery lata czekaliśmy na powstanie projektu planu ochrony Lasu Bielańskiego od czasu ogłoszenia o przystąpieniu do jego opracowania [zobacz >>>]. W międzyczasie burmistrz Bielan Z.Dubiel podjął nielegalną próbę budowy chodnika udaremnioną przez mieszkańców [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>], a zamiar ten kontynuował jego następca R.Miastowski. W grudniu 2013 r. wybudowano w rezerwacie chodnik, którego wykonania projektowany plan zakazuje i de facto bez kompensacji przyrodniczej [zobacz >>>]. Trwają też dwie ogromne inwestycje mogące fatalnie wpłynąć na stosunki wodne w Lesie (budowa ośmiu bloków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza i podziemnego kolektora pod ul. Marymoncką), obie bez należytej oceny oddziaływania na środowisko!

Trudno więc nie zauważyć, że ten ważny dokument jest mocno spóźniony, ale też pozbyć się podejrzeń, że celowo odwlekano jego ukończenie, podobnie jak (od 13 lat!) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Dogadzanie UKSW jest ważniejsze niż ustawowe obowiązki dbałości o przyrodę [zobacz >>>].

Nie wszystkie z naszych uwag do planu przekazanych w 2011 roku [zobacz >>>] zostały uwzględnione. Mimo to zachęcamy do uważnej lektury projektu i składania uwag do niego, zarówno bezpośrednio do RDOŚ, jak i do nas na adres bielany [at] zm.org.pl.