Konsorcjum stowarzyszenia Zielone Mazowsze i Politechniki Krakowskiej wykonało na zamówienie Zarządu Województwa Śląskiego wstępne analizy dla pierwszej linii Lekkiej Kolei Miejskiej (LKM) z Tychów przez Katowice do Sosnowca. Ma ona zostać uruchomiona w oparciu o istniejącą infrastrukturę kolejową, po której z częstotliwością co 15 minut będą kursowały nowe pociągi. Powstaną nowe przystanki tak, aby zapewnić atrakcyjność kolei dla wszystkich mieszkańców zabudowy wzdłuż linii. Będą one wyposażone w nowoczesne systemy informowania o ruchu pociągów, monitoring kamer, a także zostaną zintegrowane z lokalną komunikacją publiczną (autobusy, trolejbusy, tramwaje), samochodową (parkingi parkuj i jedź) i rowerową (parkingi rowerowe) poprzez zaplanowanie węzłów przesiadkowych przy każdym przystanku LKM.

Pierwszy etap

Autorzy opracowania zaproponowali w pierwszym etapie połączenie Tychów z Katowicami poprzez wznowienie ruchu na linii kolejowej przez Tychy Miasto, na której przewozy pasażerskie nie są prowadzone od 2001 r. Pociągi na pewno nie będzie jeździć jak kiedyś przez Murcki, lecz szybszą trasą przez Piotrowice i Ligotę do Katowic. W tym etapie zaproponowano budowę nowych przystanków w Tychach: przy lodowisku oraz na wysokości al. Bielskiej. Ponadto, pociągi zatrzymają się na istniejących stacjach - Tychy Miasto, Tychy Zachodnie i Tychy. Na tej ostatniej pętla trolejbusowa zostanie przedłużona aż za budynek dworca tak, że trolejbusy będą zatrzymywać się przy peronie, po którego drugiej stronie będą stawać pociągi, umożliwiając przesiadkę na zasadzie "drzwi w drzwi". W Katowicach pociągi zatrzymają się na stacjach Piotrowice, Ligota, Katowice i będą zawracać na nowym przystanku w okolicy Damrota.

- Budowa przystanku Damrota jest konieczna już w pierwszym etapie, aby kolej była konkurencyjna wobec obecnych połączeń autobusowych, które dobrze komunikują także z tą częścią miasta. Znajdują się tu przecież ważne cele podróży, jak choćby Politechnika, Akademia Muzyczna, czy Biblioteka Śląska - przekonuje Stanisław Biega, koordynator zespołu autorskiego. Z tego samego powodu czas jazdy z Tychów Lodowiska do Damrota nie może przekraczać 25 minut.

Wizualizacja przystanku kolejowego Tychy Bielska (RL)

Drugi etap

Dopiero w drugim etapie autorzy proponują budowę dodatkowych przystanków w Katowicach - w rejonie kąpieliska Bugla, przy ul. Jankego, oraz modernizację przystanku Podlesie. Wtedy też linia miałaby zostać wydłużona do Sosnowca, z przystankami w Katowicach: Zawodzie, Szopienice, Morawa, i Sosnowcu: Naftowa, Sosnowiec Gł., Parkowa, Środula. Ostatni przystanek, dzięki stworzeniu skorelowanych linii autobusowych objeżdżających osiedle Środula oraz Pogoń, znacznie poprawi komunikację tej części miasta, która zresztą wykazuje bardzo silne ciążenia do Katowic. Dla wielu pasażerów czas dojazdu do pracy może skrócić się nawet o połowę!

Wizualizacja przystanku kolejowego Sosnowiec Parkowa (RL)

Kto będzie nas wozić?

Operator kolei zostanie najprawdopodobniej wyłoniony w przetargu. Nawet jeśli wygra któraś ze spółek PKP, to będzie musiała oddzielić przedsięwzięcie od reszty działalności. Do obsługi pierwszego etapu potrzeba czterech pociągów. Mogłyby to być zamówione już przez samorząd wojewódzki we wspólnym przetargu z Mazowszem pojazdy Stadlera. Wówczas pierwszy etap można by uruchomić już za 2 lata, kiedy zostanie dostarczony ostatni pociąg. W innym wariancie to przewoźnik będzie musiał zapewnić tabor.

Niezależnie od tego, kto zostanie operatorem, będzie on musiał porozumieć się z MZK Tychy, a najlepiej także z KZK GOP w celu stworzenia wspólnego systemu biletowego, tak by pasażerowie mogli bez utrudnień przesiadać się pomiędzy różnymi środkami transportu.

Dołoży Unia

Koszt pierwszego etapu to co najmniej 28 mln zł netto, a drugiego 68 mln zł, bez uwzględnienia taboru (kilkanaście milionów zł za jeden nowy pociąg, ale w grę wchodzi także zakup używanego lub wynajem). Do tego należy doliczyć koszty dostosowania komunikacji miejskiej i stworzenia siedmiu parkingów "Parkuj i Jedź", szacowane na ok. 9 mln zł. Intencją samorządów jest współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13.

Oprócz połączenia Tychy – Sosnowiec, autorzy przekonują do stworzenia całego systemu kolei miejskiej na Śląsku. Proponują wydłużenie linii aż do Huty Katowice oraz realizację kolejnego połączenia: Gliwice - Bytom - Chorzów - Katowice - Mysłowice. Ponadto widzą możliwość utworzenia dodatkowych linii obsługiwanych szynobusami, np: Tychy – Oświęcim, czy Sosnowiec Gł. - Sosnowiec Kazimierz.

Zobacz także

Schemat docelowego układu linii LKM przebiegających przez Katowice: PNG, 103 kB

Materiał udostępniony za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.