Choć kończący się rok przyniósł aż dwie katastrofy na lotnisku Babice (EPBC) [zobacz >>>] [zobacz >>>], nic nie wskazuje, aby władze samorządowe stolicy i dzielnic najbardziej zagrożonych skutkami funkcjonowania lotnictwa cywilnego na tym obiekcie miały zamiar wziąć w obronę obywateli. Mieszkańcy Bielan i Żoliborza nie zamierzają jednak biernie czekać na kolejną awionetkę rozbitą na ulicy czy budynku. Rośnie sprzeciw społeczny wobec hałasu i zagrożeń powodowanych przez rozrywkowe i szkoleniowe lotnictwo uprawiane dla zysku wąskiej grypy kosztem dziesiątek tysięcy ludzi. Różne inicjatywy zamierzają zjednoczyć siły by szybciej osiągnąć wspólny cel.

24 września br. w budynku u.dz. Żoliborz zebrał się Zespól ds. Niebezpiecznych i Hałaśliwych Lotów Lotniska Bemowo-Babice działający od kilku lat przy wsparciu u.dz. Żoliborz. Przybyło ponad 20 osób, w tym dwóch prawników. Wymieniano doświadczenia i dotychczasowe formy sprzeciwu kierowane do różnych instytucji.

29 listopada kilkanaście osób wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą. Jego szef Zbigniew Franczak poinformował o zaskarżeniu do właściwego ministra wydanej w sierpniu decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisaniu EPBC do Rejestru Lotnisk Cywilnych. Na stronie cicheniebonadwarszawa.pl/ można znaleźć ciekawe informacje, odsyłacz do petycji (zachęcamy do podpisu) oraz forum dyskusyjne (zachęcamy do udziału).

Na obu spotkaniach nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, również aktywnego na tym polu od 2008 roku.

Pragniesz ciszy? Nie siedź cicho!

Walka z lotniczym bezprawiem trwa i rozszerza się. Jej dalsza skuteczność zależy od liczby zaangażowanych osób, im więcej nas będzie, tym szybciej nastąpią pożądane zmiany. Dlatego zachęcamy gorąco wszystkich do włączenia się w ten ruch społeczny. Aby otrzymywać zaproszenia na kolejne spotkania i/lub zadeklarować swój udział czy przekazać własne pomysły - napisz na info@cicheniebonadwarszawa.pl lub bielany@zm.org.pl

Podpisz wspomnianą już petycję.

Wypełnij ankietę[zobacz >>>] na temat lotnictwa nad Bielanami i Żoliborzem, która pomoże określić nasilenie hałasu i jego percepcję w poszczególnych rejonach miasta.

Zachęć do w/w działań rodzinę, znajomych, sąsiadów.

Możesz udzielić finansowego wsparcia społecznemu ruchowi na rzecz ciszy i bezpieczeństwa poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Zielone Mazowsze jako organizacji pożytku publicznego. Jak - [zobacz >>>]. W rubryce ,,Cel szczególny 1%'' możesz wpisać np. ,,na rzecz przeciwdziałania hałasowi i zagrożeniom z lotniska Babice'' czy ,,na walkę z hałasem z Babic''.

Zobacz też

Refleksje po majowej katastrofie 2012 [zobacz >>>].

O bezprawnym bałaganie lotniczym [zobacz >>>]

Materiał Komitetu ds. Likwidacji Zagrożenia Lotniczego Nad Gminą Warszawa Bielany z 2002 r. [zobacz >>>]

Sprzeciw Rady Żoliborza [zobacz >>>]

Listy mieszkańców wydanych na pastwę lobby lotniczego [zobacz >>>] [zobacz >>>]