Sprawdź, czym oddychasz!

Zapewne większość z czytelników strony Zielonego Mazowsza zdążyła już zauważyć mapkę Warszawy na prawym pasku. Testowana od dłuższego czasu "wklejka" przedstawia aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 zmierzony na stacjach monitoringu automatycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czas na jej oficjalną premierę - pod choinkę.

Mieszkańcy Warszawy są słabo informowani o stanie środowiska. Na mieście brak elektronicznych tablic informujących o poziomie zanieczyszczenia powietrza, próżno też szukać aktualnych informacji na stronie Urzędu Miasta czy dużych serwisów prasowych. Dzięki współpracy z WIOŚ udostępniamy aktualizowane co godzinę wyniki pomiarów z automatycznych stacji monitoringu powietrza na Bródnie, w centrum i na Ursynowie. Aplikacja, którą poprzez stronę powietrze.zm.org.pl można skopiować także na własną stronę internetową, informuje o poziomach stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

Mieszkańców wielu europejskich miast o stanie powietrza informują tablice na głównych skrzyżowaniach - na zdjęciu Sewilla. Warszawiakom pozostaje Internet.

System Oceny Jakości Powietrza

Dane przedstawiane w naszej aplikacji pozyskiwane są z Systemu Oceny Jakości Powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w Warszawie monitorowane są na 10 stanowiskach pomiarowych (PM10 – 6 stanowisk, PM2,5 – 4 stanowiska). Niestety, tylko połowa z nich to stacje automatyczne (PM10 – 3 stanowiska, PM2,5 – 2 stanowiska), z których dane zbierane są co godzinę. Ze stanowisk manualnych dane pobierane są tylko raz w miesiącu (PM10 - 3 stanowiska, PM2.5 – 2 stanowiska).

Stacje pomiarowe Warszawa ul. Kondratowicza (Targówek) oraz Warszawa ul. Wokalna (Ursynów) są to stacje „tła miejskiego”, zlokalizowane w rejonach średnich stężeń. Oznacza to, że wartości pomiarów odnotowanych na tych stacjach obrazują w przybliżeniu średnią jakość powietrza w obszarach reprezentatywności stacji. Stacja w al. Niepodległości jest stacją monitorującą wpływ komunikacji na poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wartości pomiarów stężeń na tej stacji są reprezentatywne dla dróg o podobnym natężeniu ruchu i charakterze zabudowy na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Dane pomiarowe do aplikacji pobierane są ze stacji zlokalizowanych na ul. Kondratowicza (pył PM10), w al. Niepodległości (pył PM2,5 i PM10) oraz na ul. Wokalnej (pył PM2,5 i PM10).

Co to są pyły zawieszone?

Monitorowane substancje wpływają wyjątkowo niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

Pył PM10 – cząstki o średnicy do 10 µm. Utrzymują się w atmosferze do kilku godzin. Pył zawieszony w powietrzu może być zbudowany, w zależności od warunków powstawania, z cząstek dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (np. azbestu), a także metali. Powstaje przede wszystkim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych.

Pył PM2,5 – cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Bardziej niebezpieczny od pyłu PM10, ponieważ ma zdolność przenikania przez pęcherzyki płucne, dostając się do krwiobiegu. Powoduje ogólne osłabienie układu oddechowego zwiększając zachorowalność na astmę, alergię, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc). Wpływa szkodliwie na układ krwionośny przyczyniając się do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca.

Dopuszczalne poziomy stężeń

Dla pyłu PM10: norma dobowa stężeń pyłów PM 10 określona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (wcześniej obowiązywały te same limity w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 r.) Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalny dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m3.

Dla pyłu PM2,5: obecnie dla pyłu PM10 istnieje tylko norma roczna, która wynosi 25 µg/m3. Dla potrzeby stworzenia bardziej adekwatnego punktu odniesienia dla aktualnych stanów stężeń pyłu PM2,5 w powietrzu, przyjęliśmy normę dobową ustanowioną przez Światową Organizację Zdrowia WHO, która wynosi 25 µg/m3. W zasadzie jednak każdy poziom stężenia pyłu PM2,5 oddziałuje niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

Szkodliwe właściwości pyłów

Największym zagrożeniem związanym z pyłami zawieszonymi dla zdrowia ludzkiego są ich dwie właściwości:

Rozmiar cząstki: cząstki pyłu PM10 jak i pyłu PM2,5 są bardzo drobne. W związku z tym, mogą wnikać do układu oddechowego i krwionośnego powodując zwiększone ryzyko zachorowań oraz ogólne osłabienie tych układów.

Skład chemiczny cząstki: na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren).

Wiedza – wybór – zdrowie

Nasza aplikacja ma na celu umożliwienie łatwego monitorowania aktualnych poziomów stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu. Umożliwia w ten sposób podejmowanie najkorzystniejszych dla Was i Waszych bliskich decyzji. Zapewnia możliwość świadomego wyboru jak i gdzie chcecie spędzać czas, kalkulując potencjalne pozytywne lub negatywne skutki Waszych decyzji.

Osoby wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza planując aktywność na otwartym powietrzu powinny zwracać uwagę na to, jaki jest ich aktualny poziom tych zanieczyszczeń. Dzięki temu można uniknąć nieświadomego narażania na szwank własnego zdrowia, o które lepiej zadbać profilaktyką niż kosztownym leczeniem.

Podaj dalej! Umieść aplikację na swojej stronie

Administratorów innych stron internetowych zachęcamy także do umieszczenia wklejki z mapką na swojej własnej witrynie. Odpowiedni fragment kodu HTML, dopasowany do zadanej szerokości, można wygenerować na stronie:

powietrze.zm.org.pl

Aby nie obciążać serwera WIOŚ, wklejka korzysta z lokalnej kopii danych na serwerze Zielonego Mazowsza.

Opis symboli

Symbol % normy Znaczenie
Dobrze 0 - 100% Powietrze jest bardzo dobre, możesz swobodnie korzystać z aktywności na wolnym powietrzu.
Przeciętnie 100 - 200% Osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia) powinny ograniczyć aktywność ruchową oraz przebywanie w pobliżu ruchliwych ulic.
Słabo 200 - 300% Jeśli możesz, ogranicz czas przebywania na otwartym powietrzu, unikaj spacerów i aktywności ruchowej wzdłuż ruchliwych ulic.
Źle 300 - 400% Ostrzegamy, poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki; długotrwałe przebywanie oraz aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana tylko dla osób zdrowych. Zaleca się unikać przebywania w pobliżu ruchliwych ulic; jeśli możesz, zostaw samochód w domu.
Bardzo źle ponad 400% Alarmujemy! Bardzo wysoki poziom stężeń niebezpiecznych pyłów. Osoby mające problemy ze zdrowiem powinny pozostać w domu. Należy unikać przebywania w pobliżu ruchliwych ulic, odradza się aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. W razie dolegliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś zdrowy, zostaw samochód w domu, skorzystaj z transportu publicznego.
Brak danych ? Znak zapytania oznacza, że brak aktualnego pomiaru ze stacji, co może oznaczać awarię stacji lub problemy z połączeniem z nią lub serwerem WIOŚ.

Podziękowania

Aplikacja powstała dzięki:

- finansowemu wsparciu European Climate Foundation: www.europeanclimate.org

- zaangażowaniu zespołu Caltha: caltha.pl

- oraz otwartości i współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: www.wios.warszawa.pl