Obywatel prosi ZDM

Warszawa, 29.10.2012 r.

Do: Pani Grażyna Lendzion
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Szanowna Pani!

Zwracam się z prośbą o utworzenie chodnika łączącego azyl dla pieszych z przystankiem tramwajowym Podleśna IMiGW w kierunku centrum, pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdnią ul. Marymonckiej.

Uzasadnienie

Za realizacją powyższego wniosku przemawiają następujące względy:

1. Widoczne na co dzień duże zapotrzebowanie społeczne na dojście do przystanku od strony ul. Smoleńskiego. Wiele osób korzysta z obszaru wyłączonego z ruchu i ścieżki, co widać na zdjęciu załączonym poniżej. Obecne warunki są niedostateczne, zwłaszcza dla osób starszych czy inwalidów. Korzystający z tego skrótu nie są chronieni w wystarczającym stopniu, a ponadto narażają się na zarzut przechodzenia w sposób niedozwolony, więc trasa powinna być zalegalizowana.

2. Istnienie obszaru wyłączonego z ruchu, na którym wystarczy położyć odpowiednią nawierzchnię. Zmiana nie wpłynie w żaden sposób na warunki ruchu na przyległej jezdni, co najwyżej może sprzyjać zachowaniu ostrożności przez kierowców, gdy w miejsce oznakowania poziomego pojawi się fizyczny krawężnik.

3. Zapisy obowiązującej strategii transportowej Warszawy nakazujące poprawiać warunki ruchu pieszego i dostępność przystanków transportu zbiorowego, co czyni go bardziej atrakcyjnym.

Doceniając poprawę bezpieczeństwa, jaką przyniosło utworzenie przez Państwa azylów na jezdni w osi ul. Smoleńskiego [patrz - film niżej] liczę na kontynuację tego podejścia i pozytywną reakcję na mój wniosek, co z pewnością spotka się z wdzięcznością mieszkańców.

Proszę o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1. Tramwaje Warszawskie
2. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej
3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

ZDM odpowiada

Warszawa, 22.05.2012 r.

ZDM-ZTOR-IO-ETR-5512-2500-2-13

Do: Marcin Jackowski

W nawiązaniu do Pana pisma dotyczącego wykonania chodnika wzdłuż ul. Marymonckiej, Zarząd Dróg Miejskich przeprasza za brak odpowiedzi w oznaczonym terminie, które nastąpiło w wyniku przeoczenia. Jednocześnie informujemy, że w związku z planowaną przebudową układu drogowego przy stacji metra „Slodowiec'' zostanie zmieniona geometria ul. Marymonckiej na odcinku od ul. Smoleńskiego do Podleśnej. Zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Ruchu m. st Warszawy projektem nr IR/IO/2242/12, zostanie zmieniona również aktualnie obowiązująca w tym miejscu organizacja ruchu. Pana postulat o wykonanie chodnika będzie spełniony. Chodnik wzdłuż ul. Marymonckiej zostanie przedłużony od istniejącego przystanku tramwajowego do przejścia dla pieszych przy ul. Smoleńskiego. Projekt będzie realizowany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Marek Wierczyński
Naczelnik Wydziału Organizacji Ruchu

Komentarz od redakcji

Tematyka przywracania pieszym pełni praw do korzystania z miasta nabiera ostatnio popularności i zyskuje kolejnych orędowników [zobacz >>>]. Społeczna akcja na rzecz pozostawienia na stałe przejścia w poziomie jezdni przy pl. Na Rozdrożu [zobacz >>>] przyniosła pozytywne deklaracje władz. Jej echa jeszcze nie ucichły, a Gazeta Stołeczna obwieszcza, że ,,Piesi chcą wreszcie zebry na rondzie Dmowskiego!''. W artykule pod takim tytułem Krzysztof Śmietana konkluduje - Trzeba sobie w końcu uzmysłowić, że podziemne przejścia w centrach miast to przeżytek.

Wśród zadań zapisanych w strategii transportowej Warszawy (obowiązującej od czterech lat...) znajduje się m.in. Racjonalizowanie zachowań komunikacyjnych użytkowników systemu transportowego w celu zwiększenia ruchliwości pieszej.

Celem jest ograniczenie korzystania z samochodu osobowego w podróżach (na rzecz odbywania podróży pieszych, ew. łącznych z podróżami transportem zbiorowym poprzez zachęcanie do: odbywania podróży pieszych w relacjach źródło-cel, zastępowania dojazdów do węzłów przesiadkowych dojściami pieszymi oraz zwiększenie liczby podróży pieszych odbywanych w obszarze śródmieścia i centrów dzielnic (także podróży odbywanych w trakcie godzin pracy).

Niestety, jak dotąd działania miejskich służb i jednostek nie nadążają za wytycznymi zawartymi w Strategii, choć zdarzają się pozytywne wyjątki na ogół inspirowane przez społeczeństwo [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Zachęcamy więc do aktywności na rzecz kolejnych zmian i uczłowieczania warszawskiej asfaltowej dżungli [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Wytłuszczenia od redakcji

Zobacz też

Poprawa bezpieczeństwa pieszych - azyl na prawym pasie ul. Marymonckiej

Więcej o pechowym przystanku [zobacz >>>]