W niedzielę 30 lipca na ul. Marymonckiej przy Szpitalu Bielańskim tram­wa­j zabił kobie­tę przechodzącą przez torowisko.

Ofiara przekraczała tory tak jak mężczyzna widoczny na tym zdjęciu z jesieni 2014 r., wychodzący z Lasu Bielańskiego...

...ścieżką wzdłuż ogrodzenia AWF dochodzącą do torów tramwajowych. W jej przedłużeniu nie ma niestety przejścia dla pieszych. Nie chcąc nakładać drogi przez wąwóz Potoku Bielańskiego do ul. Dewajtis wiele osób ryzykuje mandatem i upadkiem na skutek potknięcia się o szynę.

O wyznaczenie w tym miejscu przejścia zwróciłem się do ZDM trzy lata temu, kiedy prowadzone na szeroką skalę prace dawały ku temu doskonałą okazję. Treść wniosku znajduje się poniżej.

Postulowałem także wytyczenie drugiego, jeszcze bardziej potrzebnego przejścia – w osi bardzo uczęszczanej furtki w ogrodzeniu AWF.

Zwróciłem też uwagę na aż nadto widoczną potrzebę poprawy warunków ruchu pieszego między tą furtką a peronem przystanku tramwajowego przy Szpitalu Bielańskim.

Na odpowiedź czekałem 3 miesiące. Z-ca dyrektora Michał Trzciński napisał w niej, że ZDM dokona analizy postulatów po zakończeniu realizacji kolektora i modernizacji systemu sterowania ruchem tramwajów. Czy to nastąpiło i z jakim skutkiem? Nie wiem, gdyż nie otrzymałem potem żadnych pism w sprawie. Brak jakichkolwiek zmian w terenie pozwala jednak przypuszczać, że nie miała ona dalszego ciągu.

Być może, gdyby przejście przy leśnej ścieżce wykonano razem z krótkim wygrodzeniem kierującym pieszego twarzą do nadjeżdżających tramwajów i wycięto krzaki ograniczające widoczność, nie doszłoby do tej tragedii.

Czy władze miasta dostrzegą ewidentny brak trzech przejść dla pieszych przez tory między pętlą Twardowska a ul. Dewajtis?

Czy wzorem PKP [zobacz >>>] [zobacz >>>] odpowiedzialność za bezpieczeństwo będzie nadal przerzucana na pieszych?

Czy doczekamy kiedyś takiego nastawienia urzędów, w którym potrzeby zmian, które można i powinno się wykonać przy okazji różnych remontów, będą analizowane z wyprzedzeniem i uwzględniane w planach i projektach, a nie odkładane na niewiadomo kiedy?

Pismo do ZDM z 20.08.2014 r.

Do: Pani Grażyna Lendzion
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Szanowna Pani!

Zwracam się z prośbą o wykonanie następujących udogodnień dla pieszych przy ul. Marymonckiej:

1. przejście dla pieszych przez torowisko tramwajowe w osi furtki w ogrodzeniu AWF pomiędzy słupami trakcyjnymi 34-315 i 32-315, na płn-zach od pętli Twardowska;

2. chodnik łączący w/w furtkę w ogrodzeniu AWF z peronem przystanku tramwajowego Szpital Bielański;

3. przejście dla pieszych przez torowisko tramwajowe w osi ścieżki leśnej przylegającej do ogrodzenia AWF, prostopadłej do torowiska tramwajowego, pomiędzy słupami trakcyjnymi 2-316 i 4-316.

Uzasadnienie

Za realizacją powyższego wniosku przemawiają następujące względy:

1. Widoczne na co dzień duże zapotrzebowanie społeczne na dojście pomiędzy przystankiem Szpital Bielański a furtką AWF (zdjęcia w załączeniu). Obecne warunki są niedostateczne, zwłaszcza dla osób starszych czy inwalidów. Korzystający ze ścieżki nie są chronieni w wystarczającym stopniu.

2. Zagrożenie pieszych przechodzących przez torowisko upadkiem na skutek potknięcia się o szynę lub tłuczeń. Ucywilizowane przejścia wyeliminują to ryzyko. Ponadto piesi narażają się na zarzut przechodzenia w sposób niedozwolony, więc przejścia powinny być zalegalizowane i oznakowane.

3. Zapisy obowiązującej strategii transportowej Warszawy nakazujące poprawiać warunki ruchu pieszego i dostępność przystanków transportu zbiorowego, co czyni go bardziej atrakcyjnym.

Proszę o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1. Tramwaje Warszawskie
2. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej
3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

W załączeniu: dwa zdjęcia

Załącznik – dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Osoba przechodząca przez torowisko i dwie osoby idące od przystanku do AWF

Fot. 2 Trzy osoby idące do przystanku między torowiskiem a płotem AWF

Odpowiedź ZDM

Warszawa, 19.11.2014 r.

ZDM-ZUWD/G-KPA-5541-177-4-14

Dotyczy: udogodnień dla pieszych w pasie drogowym ul. Marymonckiej.

Odpowiadając na Pana wiadomość uprzejmie informuję, że w chwili obecnej na zlecenie Tramwajów Warszawskich opracowywana jest dokumentacja związana z modernizacją systemu sterowania ruchem tramwajów w ciągu ul. Marymonckiej. Przedmiotowy projekt obejmuje m.in. zmianę lokalizacji następujących przystanków tramwajowych:
1. Przy Agorze 03,
2. Las Bielański 03,
3. Las Bielański 04,
4. Szpital Bielański 03,
5. Twardowska 01.

Informuję, że w chwili obecnej w pasie drogowym ul. Marymonckiej trwają roboty budowlane związane z budową Kolektora Burakowskiego BIS, które powodują utrudnienia zarówno w ruchu drogowym, jaki i w ruchu pieszym. Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Wobec powyższego po zakończeniu realizacji ww. projektów Zarząd Dróg Miejskiej dokona analizy Pana postulatów.

Z-ca Dyrektora
Michał Trzciński

Do wiadomości:
1. tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
2. drogownictwo@um.warszawa.pl
3. ZTOR/wm