Postulowałem także wytyczenie drugiego, jeszcze bardziej potrzebnego przejścia – w osi bardzo uczęszczanej furtki w ogrodzeniu AWF.