Zwróciłem też uwagę na aż nadto widoczną potrzebę poprawy warunków ruchu pieszego między tą furtką a peronem przystanku tramwajowego przy Szpitalu Bielańskim.