Relacja ze spotkania w Urzędzie Dzielnicy

Na zaproszenie skierowane do mieszkanców Wawra [zobacz >>>] odpowiedziała grupa obywateli oraz telewizja TVN Warszawa, stawiając się 8 grudnia na posiedzeniu Samorządowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Dzielnicy Wawer. Relacja telewizji dostępna jest na stronie TVN Warszawa.

Spotkanie było okazją do konfrontacji, ale także rzeczowej dyskusji pomiędzy mieszkańcami, przedstawicielami Rad Osiedli, samej Komisji oraz Burmistrza Zdzisława Gójskiego.

Niestety, było tez okazją do stwierdzenia trzech smutnych faktów:

Fakt 1: Poziom bezpieczeństwa na drogach Wawra pogarsza się i to dramatycznie, rośnie natomiast poziom hałasu, plasując nas na najgorszych miejscach w UE.

Fakt 2: Aktywni mieszkańcy, zrzeszeni i samodzielnie, kierowali w tej sprawie liczne sugestie i wnioski, które nie były i nie są realizowane, względnie się na nie w ogóle nie odpowiada.

Fakt 3: Poziom wiedzy o nowoczesnej inżynierii drogowej i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu przy zachowaniu możliwości komunikacji jest mniej niż dostateczny. Za jedyne dostępne środki uważa się stawianie znaków i budowę (gdzie to możliwe) progów spowalniających, zwanych garbami, które mają tyleż samo zażartych zwolenników, co wrogów. Nie zauważa sie wcale innych możliwości, jak wyniesień przejść i skrzyżowań, zwężeń jezdni, esowania toru jazdy, rond, wyznaczania bezpiecznych miejsc do parkowania i temu podobnych. Nie dostrzega się też wcale znaczenia dobrego oświetlenia punktów kolizyjnych i temu podobnych dzialań. Co więcej, zarządzanie ruchem traktowane jest w kategoriach nieustannego konfliktu kierowców z pieszymi, pieszych z rowerzystami i rowerzystów z kierowcami. Inną osią konfliktu jawią sią też kontakty zarządcy drogi (dzielnicy) z Inżynierem Ruchu oraz uzytkownikami dróg, niezaleznie od tego, jakim sposobem sie przemieszczają.

Pewnym podsumowaniem spotkania było też stwierdzenie Przewodniczącego, ze Dzielnicy Wawer potrzebna są koncepcje: transportowa oraz organizacji ruchu, co utwierdza w przekonaniu, ze takowej nie ma, co jest zreszta dość jaskrawo widoczne. Innym mitem pokutującym wśród uczestników zebrania była oczywista nieprawda, ze autobusy miejskie nie mogą poruszać się po drogach o ruchu uspokojonym. Obowiązujące przepisy obejmują cały katalog środków uspokojenia ruchu na drogach z komunikacją miejską. Można natomiast odnieść wrażenie, że w interesie władz jest ich nie znać oraz nie dopuszczać do przekazania tej wiedzy obywatelom, w prymitywny sposób ograniczając pojęcie uspokojenia do garbów na jezdni.

Na spotkaniu można było też zauważyć, że władze dzielnicy nie orientują się w podstawowych sprawach związanych z komunikacją drogową, na przykład że ZDM ma wybudować rondo na Kościuszkowców, że w Parku Matki Mojej jest plac zabaw przy ulicy albo co zamierza na terenie Wawra administrator torów kolejowych PKP PLK. Nie dziwi zatem wspomniany brak koncepcji w skali dzielnicy.

Grupa Bezpieczny Marysin

Po powyższym doświadczeniu mieszkańcy Marysina Wawerskiego zdecydowali się na powołanie Grupy Bezpieczny Marysin, której zadaniem jest jednoczenie wysiłków osób aktywnych i działanie równoległe do istniejących struktur samorządowych. Motywem działania grupy jest spostrzeżenie, że inni mieli już swój czas na działanie i bezspornie nie sprawdzili się w swojej roli, czego skutki widoczne są na drogach dzielnicy.

Petycja do Pani Prezydent

W niedzielę 13 grudnia po wszystkich Mszach Św. w kościele św. Feliksa zbierane były podpisy pod petycją do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz. Do ich składania zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy, nie tylko z Marysina i nie tylko chodzący do koscioła - Grupa Bezpieczny Marysin liczy na poparcie akcji ze strony wszystkich ludzi, którzy chcieliby spokojnie i bezpiecznie mieszkać na swoim terenie.

Petycja liczy 3 strony, niżej przedstawimy tylko jej główne tezy. Osoby, które nie miały okazji złożyć podpisu zachęcane są do wysyłania własnych pism do Prezydent miasta, np. wzorując się na poniższym.

Finansowanie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Należy zauważyć, że większość wniosków dotyczy działań, które można podjąć w ramach utrzymania ulic i przyznanych na ten cel środków. Grupa Bezpieczny Marysin pragnie w ten sposób sprawdzić, czy wladzom Dzielnicy Wawer zależy na bezpieczeństwie mieszkanców, czy też może użyje standardowego argumentu o braku funduszy, wydatkując następnie do końca roku wszystkie pieniądze na przyklad na solenie suchych jezdni w dodatniej temperaturze ([zobacz >>>]). Wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości, jakie są prawdziwe intencje władzy i zachowa sobie tę wiedzę na najbliższe głosowanie.

Tezy Petycji

Mieszkańcy Marysina zwracają uwagę na tragiczny bilans wypadków drogowych, ciągłe pogarszanie się bezpieczeństwa oraz wzrost poziomu hałasu. Podkreślają też, że prowadzone w ostatnich latach inwestycje drogowe prowadzą wprost do pogorszenia bezpieczeństwa wskutek forsowania błędnych koncepcji i przede wszystkim dążenia do budowy dróg służących rozwijaniu nadmiernej szybkości bez stosowania uspokojenia ruchu. Odbywa się to ze szkodą dla praktycznie wszystkich uczestników ruchu, kierowców nie wyłączając. Mieszkańcy Marysina domagają się ochrony życia ludzkiego i możliwości mieszkania w godnych warunkach.

Mieszkańcy Marysina domagają się załatwienia najpilniejszych spraw na terenie osiedla, którymi są:

a/ Wprowadzenie uspokojenia ruchu na ul. Potockich przez wybudowanie wyniesionych skrzyżowań i dojść (chodników) ułatwiających przekraczanie jezdni inaczej, niż środkiem skrzyżowań, jak też ewentualne wprowadzenie odpowiednio wytyczonych miejsc do parkowania jako dodatkowego uspokojenia ruchu. Prędkość jazdy na tej ulicy powinna być ograniczona do 40 km/h dzięki uspokojeniu ruchu, co powinno także poprawić jego płynność. Ww. prace należy wykonać podczas zaplanowanych robót ziemnych związanych z układaniem rur. W ten sposób odtworzenie ulicy z uspokojeniem ruchu nie pochłonie więcej środków, niż jej odbudowa po zasypaniu wykopów, nie będzie więc argumentu o braku funduszy.

b/ Wprowadzenie uspokojenia ruchu na ul. Kościuszkowców w ramach metod dostępnych dla ulic z komunikacją miejską. ZDM ma przyznane środki na wymianę asfaltu, lecz nie ma pieniędzy na budowę ronda przy Korkowej i odbudowę zniszczonych chodników. Stąd wniosek o przesunięcie ich na uspokojenie ruchu, budowę ronda i odtworzenie chodników, zamiast rozpoczynania od asfaltu, którego wymiana przyniesie, jak wszędzie, tylko większą liczbę jeszcze cięższych wypadków ([zobacz >>>] przykład Lucerny) i wzrost hałasu.

c/ Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Potockich i Skrzyneckiego oraz Korkowej i Króla Maciusia, gdyż są one regularnie zalewane błotem i wodą. Wniosek ten powinien być zrealizowany w ramach utrzymania, które porzucono na Skrzyneckiego. Na Korkowej problem nie został rozwiązany w czasie remontu, gdyż ZDM nie uznał tego za stosowne.

Wszystkie trzy powyższe wnioski nie wymagają dodatkowych nakładów dla poprawy bezpieczeństwa, więc nie mogą być odrzucone z braku środków.

d/ Wprowadzenie uspokojenia ruchu na ul. Akwarelowej, szczególnie na wysokości parku i placu zabaw dla dzieci, co należało zrobić w czasie wykonywania nawierzchni ulicy i z czego świadomie, wbrew woli mieszkańców, zrezygnowano, sugerując uruchomienie na osiedlowej ulicy z kostki bauma linii autobusowej (czemu nie trasy ekspresowej?).

Apelujemy do wszystkich o przyłączenie się do naszych działań, zanim kolejna osoba zostanie zmasakrowana przed własnym domem przez pędzący samochód, którego kierowca ucieknie i pozostanie bezkarny, a nasze władze będą nadal robić to, na co im na codzień pozwalamy.