UD-III-WOŚ-ABU-7621-2-09

Warszawa, 16.02.2009 r.

Do: Metro Warszawskie Sp. z o. o.

Dotyczy: drzew uszkodzonych podczas budowy węzła komunikacyjnego „Młociny" Metra Warszawskiego, zlokalizowanych w rejonie ul.: Kasprowicza i Nocznickiego.

W związku ze zgłoszeniem przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze uszkodzeń drzew podczas realizacji węzła komunikacyjnego „Młociny" Metra Warszawskiego (w rejonie ul.: Kasprowicza i Nocznickiego) 3 września 2008 r. odbył się komisyjny przegląd drzew [zobacz >>>]. Spisany został protokół oględzin, w którym odnotowano między innymi, że po wykonaniu prac ogrodniczych, zabezpieczających uszkodzone drzewa, Metro Warszawskie Sp. z o. o. zgłosi gotowość do ponownych, komisyjnych oględzin tych drzew.

Metro Warszawskie Sp. z o. o. do dnia dzisiejszego nie przekazało pisemnie takiej informacji. Wobec powyższego nie odbył się komisyjny przegląd drzew przy udziale zainteresowanych stron. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy uprzejmie prosi o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji i zaproponowanie terminu komisji, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Zielone Mazowsze Nowogrodzka 46 lok. 6 00-695 Warszawa

2. Straż Miejska Oddział V Terenowy ul. Rydygiera 3a 01-793 Warszawa

Od redakcji

W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy węzła komunikacyjnego „Młociny” opracowanym na zlecenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. można przeczytać następujące zalecenia:

Drzewa, które znajdą się w obrębie placu budowy i nie będą usuwane zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (otarcia kory, połamania gałęzi) powodowanymi m.in. przez samochody i maszyny budowlane. Zastosowane zostaną opaski zabezpieczające o wysokości 2 m (np. maty słomiane, deski).

Drzewa pozostające na placu budowy, jak i znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie placu budowy poddane zostaną ciągłej obserwacji ich stanu. (strona 61)

To teoria. A praktykę ilustruje poniższe zdjęcie:

[zobacz >>>] więcej

Dlaczego spółka prowadząca jako inwestor zastępczy tak ogromne inwestycje nie potrafi należycie dopilnować podwykonawców i wypełnić podstawowych obowiązków nadzoru? (inne przykłady [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]) Dlaczego dopuściwszy do zdewastowania drzew i ponosząc za to pośrednią winę Metro nie próbuje nawet zatrzeć złego wrażenia i trzeba mu przypominać o wywiązaniu się z podjętych ustaleń?

Na swej stronie Metro chwali się opinią, że przyznanie mu certyfikatu zarządzania jakością w podstawowych zakresach działalności tj. (...) wykonywania zadań inwestora zastępczego w zakresie budowy metra i innych budynków i budowli jest wydarzeniem istotnym w komunikacji miejskiej w Warszawie. Na tle młocińskich zaniedbań można by ją skwitować myślą nieuczesaną Wszedł na piedestał i przestał.

Nie osądzajmy jednak zbyt pochopnie. W końcu pani prezydent jeszcze nie wyczerpała chyba wysokopremiowych środków motywujących prezesa Metra. Któraś z rzędu nagroda pieniężna na pewno przyniesie poprawę.