Po akcji Federacji Zielonych sadzenia drzew w Parku Szczęśliwickim [zobacz >>>] otrzymałem na prywatny adres list z Zarządu Dzielnicy Ochota na pięknym papierze, ze złotym herbem miasta stołecznego Warszawy. Treść:

Zarząd Dzielnicy Ochota

W związku z posadzeniem drzew na terenie przyległym do parku Szczęśliwice (dz. Nr 1/1/11 w obrębie ewid. 2-03-13) informuję, że było to działanie bezprawne, chaotyczne, nie mające nic wspólnego ze sztuka ogrodniczą.

Właściciel terenu - Gmina Warszawa - Centrum, nie udzieliła zgody na nasadzenia. Nie wolno sadzić drzew w mieście nie uwzględniając miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zagospodarowania poszczególnych działek, bez projektu i wymaganych uzgodnień.

Akcja sadzenia drzew przeprowadzona na Szczęśliwicach to działanie wyłącznie propagandowe, bez faktycznych korzyści dla środowiska. Posadzone rośliny (w sposób nieprawidłowy) nie spełniają żadnych norm określonych dla materiału szkółkarskiego i nie rokują przyjęcia oraz właściwego rozwoju.

Podkreślam, że w przypadku organizacji podobnych akcji należy zwrócić się do właściciela terenu z prośbą o uzgodnienia.

Marek Piotr Janiak
Z-ca Dyrektora Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum

Komentarz FZ

W związku z powyższymi informacjami uprzejmie donosimy, że w Puszczy Białowieskiej, Lasku Bielańskim oraz Lasku Kabackim rosną tysiące drzew w sposób bezprawny, bez projektu i wymaganych uzgodnień. Z pewnością również nie spełniają żadnych norm. Sugerujemy ich zatrzymanie do wyjaśnienia i rozpoznania sprawy celem porównania zgodności stanu faktycznego z wydanymi pozwoleniami.

A tak poważnie: informujemy, że sadzonki pochodziły z profesjonalnej szkółki Nadleśnictwa Chojnów, były sadzone pod okiem i według wskazówek rektora SGGW, a obowiązujący plan zagospodarowania Warszawy z 1992 r. nie zabrania sadzenia drzew w żadnym miejscu miasta. Rzeczywiście działaliśmy bez zgody właściciela terenu, który nie wywiązuje się z zadania utrzymywania zieleni miejskiej w należytym stanie, do czego jest zobowiązany przepisami ustawy o ochronie środowiska.

Krzysztof Rytel