Budowa obwodnicy śródmiejskiej to okazja, by wykonać istotny fragment Velostrady łączącej Rembertów z centrum miasta prawie bez kolizji z ruchem samochodowym (4 skrzyżowania z sygnalizacją na odcinku ok. 10 km). Koncepcja nie przewiduje jednak ani Velostrady, ani nawet połączenia istniejących dróg dla rowerów w Rzecznej i Zabranieckiej.