Węzeł Radzymińska zaprojektowano w dwóch wariantach. Oba jednak wymagają zajęcia ok. 13 ha terenu, co stanowi spore marnotrawstwo przestrzeni w zasięgu dojścia pieszego do budowanej właśnie stacji metra. Praskie organizacje proponowały rozwiązanie węzła wymagające jedynie 2 ha.