Jeden z wariantów w szczegółach - likwidacja chodnika po południowej stronie Radzymińskiej, wydłużenie drogi pieszych nawet o 700 m w niektórych relacjach, substandardowe rozwiązania rowerowe. A przede wszystkim kierowanie w dalszym ciągu ruchu z Radzymińskiej na zapchany plac Wileński, zamiast na obwodnicę.