Na wlocie ul. Waszyngtona bez zmian pozostać ma niezgodne z przepisami i niebezpieczne przejście przez 4 pasy i 2 tory na raz. Z kolei w ul. Grochowskiej nie przewidziano ani dróg czy pasów dla rowerów, ani poszerzenia wąskich peronów przystankowych.