Po północnej stronie ronda Wiatraczna przewidziano wyburzenie kilkunastu budynków, w tym także wpisanych do ewidencji zabytków. Mimo to projektantom nie udało się znaleźć miejsca na drogę dla rowerów.