Nieprzepisowa szerokość azylu między torowiskiem a jezdnią nie zapewnia miejsca na bezpieczne oczekiwanie na zielone światło.