Bike and Ride w Europie

Rower jest masowym pojazdem do odbywania krótkich podróży 3-7 km. Dzięki powiązaniu z transportem zbiorowym może służyć także do odbywania podróży dalekich. Podstawowym elementem integracji transportu rowerowego i zbiorowego są stojaki i przechowalnie rowerów. Pozwalają one na dojazd rowerem z domu do przystanku komunikacji zbiorowej i kontynuację podróży transportem zbiorowym.

W krajach europejskich powszechne jest tworzenie miejsc postojowych dla rowerów w projektach parkingów przesiadkowych P+R (Park and Ride) oraz niezależnych parkingów B+R (Bike and Ride). Na przykład w aglomeracji Helsinek przy każdym parkingu dla samochodów w węźle komunikacji zbiorowej zapewnione są dodatkowe miejsca dla rowerów. Z ,,Bike and Ride'' korzysta tam w sezonie 5000 osób, a w zimie 1000 osób (dla porównania: maksymalne wykorzystanie parkingów dla samochodów ,,Park and Ride'' nie przekracza 3800 osób).

Bike and Ride w Olsztynie

Wytypowane lokalizacje parkingów Bike and Ride w Olsztynie.

W przypadku Olsztyna system Bike and Ride może stanowić w szczególności sposób na poprawę efektywności komunikacji publicznej w terenach o zabudowie rozproszonej, a także – w połączeniu z restrykcjami dla ruchu samochodów osobowych w centrum miasta – zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do Olsztyna z miejscowości sąsiadujących.

Tabela poniżej przedstawia potencjalne lokalizacje parkingów Bike and Ride, ze wskazaniem środków komunikacji (K – kolej, T – planowana linia tramwajowa, A – autobus komunikacji miejskiej) i grupy celowej (osiedla i miejscowości w pobliżu).

Lokalizacja Środki komunikacji Grupa celowa
Dworzec Główny / Partyzantów K, T, A Cały Olsztyn, w szczególności w przypadku zamiejscowej podróży koleją
Dworzec Główny / Zientary-Malewskiej (po wybudowaniu przejścia na stronę północną stacji) K, A Zatorze, Zielona Górka, Track
Dworzec Zachodni / Artyleryjska K, A Likusy, Os. nad Jeziorem Długim, Dajtki, Os. Grunwaldzkie; w przypadku zamiejscowej podróży koleją – także Kortowo i Stare Miasto
PKP Gutkowo K Gutkowo, Łupstych
Pętla Gutkowo A Gutkowo, Łupstych (wskazane powiązanie z powyższym, np. poprzez przeniesienie pętli pod przystanek kolejowy)
Pętla Likusy A Gutkowo, Os. Redykajny
Al. WP / Wadąska A Dywity, Kieźliny
Pętla Jakubowo A Jakubowo, Oficerska, część Zatorza
Żołnierska / Obiegowa T, A Os. Kormoran
Pstrowskiego / Synów Pułku A Os. Mazurskie
Krasickiego / Wilczyńskiego A Pieczewo, Jaroty
Witosa / Kanta T, A Jaroty, Stary Olsztyn
Sikorskiego / Wilczyńskiego T, A Jaroty, Os. Generałów, Bartąg
Sikorskiego / Tuwima T, A Nagórki, Brzeziny
Wilczyńskiego / Popiełuszki A Os. Generałów, Bartąg
Warszawska / Tuwima T, A Kortowo, Słoneczny Stok, Brzeziny
Pętla Brzeziny A Brzeziny
Sielska / Stara Sielska A Dajtki, Gronity

W przypadku parkingów przy stacjach kolejowych (Dworzec Główny, Dworzec Zachodni), według najlepszych wzorców holenderskich, duńskich i niemieckich powinny powstać przy nich tzw. centra rowerowe integrujące różnego rodzaju usługi: strzeżone przechowalnie rowerów, warsztaty rowerowe, sklepy z częściami i wyposażeniem oraz wypożyczalnie rowerów. Należy przewidzieć możliwość rozwoju w tym kierunku, rezerwując teren w obrębie lub w bezpośredniej bliskości dworca.

Zdjęcia - przykłady parkingów Bike and Ride

Centrum rowerowe – przechowalnia, wypożyczalnia i serwis – na dworcu kolejowym w Groningen (Holandia).

Zamykane indywidualne szafki na rowery na peronie głównego dworca w Ratyzbonie.

Parking Bike and Ride przy linii szybkiego tramwaju w Dublinie. Odległość od stojaka do drzwi tramwaju nie przekracza 5 m.

Parking rowerowy przy przystanku autobusowym na peryferiach Amsterdamu (fot. Zbigniew Oględzki).

Montaż stojaków rowerowych przy stacji metra Marymont w Warszawie.