Konsultacje społeczne koncepcji sieci tras rowerowych w Olsztynie odbyły się w okresie 15.09.2009 - 2.10.2009. Konsultacjami objęte zostały dwa opracowania:

1. Program budowy układu dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna - na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie

2. Opracowanie koncepcji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie m. Olsztyna - na zlecenie Miasta Olsztyna (Wydział Środowiska i Zieleni).

Na konsultacje społeczne złożyły się następujące elementy:

1. Specjalna witryna internetowa pod adresem www.olsztyn.zm.org.pl

2. Zamieszczenie w witrynie podstawowych materiałów, w tym projektu koncepcji w skali 1:15 000, opisu koncepcji, przykładowych rozwiązań, analizy bezpieczeństwa, koncepcji parkowania, badań potoków ruchu,

3. Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w dniu 24.09.2009 o godz. 16.00 w Sali Rady Miasta w Ratuszu.

4. Przyjmowanie uwag do koncepcji:

- w trakcie spotkania,

- za pomocą ankiety rozdawanej na spotkaniu,

- listownie i mailowo, w tym za pomocą ankiety w w/w witrynie.

Raport z konsultacji społecznych

Raport przedstawia przebieg spotkania konsultacyjnego, zgłoszone uwagi i postulaty, wyniki ankiety oraz rekomendowane warianty poszczególnych rozwiązań: PDF, 406 kB

Zdjęcia ze spotkania konsultacyjnego

Prezentacja koncepcji.

Krzysztof Rytel, kierownik zespołu projektowego.

Dyskusje nad mapą...

...i nie tylko.

Materiały archiwalne

Koncepcja w wersji wyłożonej do konsultacji społecznych

Rysunek koncepcji w skali 1:15 000: PDF, 3133 kB

Rozwiązania wariantowe - trasy komunikacyjne

I. Piłsudskiego vs 22 Stycznia

Rozwiązania wariantowe dla ciągu ul. Piłsudskiego - 11 Listopada / Reja - 22 Stycznia:

Rysunek - PDF, 5652 kB

- Grupa 1 - przez ul. Piłsudskiego

-- wariant 1a - ul. 11 Listopada kosztem prawego pasa ruchu dla samochodów

-- wariant 1b - al. Wyzwolenia i ul. Curie – Skłodowskiej (umożliwienie rowerzystom jazdy „pod prąd”)

- Grupa 2 - przez ul. 22 Stycznia

-- wariant 2a - przestrzeń dla drogi rowerowej w ul. 22 Stycznia pozyskana dzięki murowi oporowemu na skarpie bez ingerencji w jezdnię (wyższy koszt).

-- wariant 2b - przestrzeń dla rowerów w ul. 22 Stycznia pozyskana poprzez likwidację pasów do skrętu w lewo (do CH Alfa) dla samochodów jadących od strony ul Pieniężnego (5 razy mniejszy ruch niż w drugą stronę) i wyznaczenie wydzielonego z jezdni dwukierunkowego pasa dla rowerów.

-- wariant 2c - przestrzeń dla rowerów w ul. 22 Stycznia pozyskana poprzez powrót do jednokierunkowości ul. 22 Stycznia (w stronę ul. E. Plater jeździ 5 razy mniej samochodów niż w stronę ul. Pieniężnego) i wyznaczenie wydzielonego z jezdni dwukierunkowego pasa dla rowerów.

II. Skrzyżowanie Trasy Kołodrom i Wańkowicza

Rysunek - PDF, 3112 kB

Dla skrzyżowania trasy Kołodrom z ul. Wańkowicza:

- Wariant 1 - z adaptowaniem przejścia podziemnego i przerobieniem schodów na pochylnie (wysoki koszt),

- Wariant 2 - przejazd w poziomie ulicy.

III. Krasickiego

Dla trasy rowerowej po północnej stronie ul. Krasickiego:

Rysunek - PDF, 3112 kB

- Wariant 1 - po zboczu,

- Wariant 2 - przy jezdni.

Rozwiązania wariantowe - trasy rekreacyjne

A. Trasa obwodowa od Trackiej do Wiosennej

Dla przeprowadzenia trasy obwodowej w rejonie Karolina:

- Wariant 1 - od skrzyżowania ul. Trackiej z ul. Zientary Malewskiej drogą asfaltową kierunku Karolina dalej w kierunku Wiosennej i dalej Wiosenną w rejon sanatorium (na całej długości asfalt).

- Wariant 2 - od skrzyżowania ul. Trackiej z ul. Zientary Malewskiej wzdłuż ul. Zientary Malewskiej i dalej drogą leśną do Wiosennej w rejonie sanatorium.

B. Ul. Diernowa

Dla przeprowadzenia trasy wylotowej w kierunku wylotu D5 (ul. Diernowa):

- Wariant 1 – od sanatorium od razu ul. Diernowa,

- Wariant 2 – od sanatorium ul. Jagiellońską, Wrzosową i Diernowa.

C. Łącznik Hozjusza - Leśna

Dla przeprowadzenia trasy łącznikowej pomiędzy ul. Leśną i ul. Hozjusza:

- Wariant 1 – istniejącą ul. Lawendową (z uspokojeniem ruchu i drogą rowerową przedłużającą do ul. Leśnej),

- Wariant 2 – drogą rowerową w osobnej trasie - wzdłuż linii wysokiego napięcia.

Ankieta

PDF, 54 kB

Finalna wersja koncepcji

[zobacz >>>]