Małe rondo -- zgodnie z polskimi przepisami, rondo o średnicy zewnętrznej od 22 do 45 m. Dla rowerzystów przyjazne są ronda o jednym pasie ruchu, o tak dobranych wymiarach, by samochód nie mógł wyprzedzać rowerzysty w obrębie skrzyżowania. Ronda większe są niebezpieczne, gdyż sprzyjają zajeżdżaniu drogi rowerzyście przez zjeżdżający z ronda samochód. Na małych rondach nie powinno się stosować ani wydzielonych dróg, ani pasów rowerowych. Można natomiast wprowadzić drogę rowerową jako dodatkowy wlot ronda. W przypadku gdy brak miejsca na małe rondo, można stosować rondo o średnicy zewnętrznej poniżej 22 m, z przejezdną wyspą centralną. Na zdjęciu małe rondo na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej w Krakowie.