Tuż obok dworca trwa przywracanie miastu terenów poportowych. Z wody wyrasta znana na świecie bryła opery. Za nią powstaje osiedle mieszkaniowe z nową siedzibą Muzeum Muncha. Między operą i dworcem kolejowym trwa właśnie budowa biblioteki. Obok biblioteki powstała nowa główna ulica, po której w tym roku ruszą tramwaje, oraz rząd biurowców i hoteli. Te graniczą już z terenem dworca kolejowego. Nowoczesne budownictwo zawiera mieszankę sposobów użytkowania. Są mieszkania, miejsca pracy, usługi lokalne i o znaczeniu międzynarodowym, transport lokalny i krajowy, a także dostęp do natury.