Między ratuszem a przystanią promową, centrum noblowskim i dzielnicą biznesową znajduje się deptak. Środkiem deptaku jeżdżą tramwaje.