Konieczne jest więc m.in. racjonalne planowanie przestrzeni. Plac przed głównym dworcem kolejowym w Oslo to najbardziej ruchliwe miejsce w całej Norwegii. Są tam szerokie chodniki, osobne przystanki tramwajowe i autobusowe i nie ma samochodów. Miejsce żyje ludźmi. Warto zauważyć łagodną geometrię wejść na przystanki, przyjazną dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szkoda tylko, że brak jakiejkolwiek zieleni.