Oświadczenie

Na spotkaniu z przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego panią poseł Beatą Bublewicz i przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Rowerowej panią poseł Ewa Wolak z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów ustalono, że:

1) Istnieje konieczność szerokiej edukacji wszystkich uczestników ruchu drogowego;

2) Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dotyczące rowerzystów są wystarczające;

3) Konieczna jest szybka nowelizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w zakresie znaków i sygnałów drogowych dotyczących rowerzystów.

Działania te pozwolą na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Od redakcji

Omawiany wczoraj projekt zmian dostępny jest na stronie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/prace_BRD/$file/prace_BRD.pdf

Należy zwrócić uwagę, że oprócz nietrafionych pomysłów rowerowych, z których na szczęście zdecydowano się wycofać, pakiet zawiera również zmiany potrzebne, m.in. w kwestii pierwszeństwa dla pieszych na przejściach, i mamy nadzieję, że prace nad nimi będą kontynuowane.