Jeżeli po jednej stronie przejścia nie ma latarni ani słupa sygnalizacyjnego lub jest on za daleko, aby pieszy mógł bez problemu nacisnąć przycisk, stojąc na przejściu, stawia się odrębny słupek z przyciskiem.