Morderca w Twoim domu

PCW - polichlorek winylu (PVC, winyl) jest najbardziej niebezpiecznym tworzywem sztucznym. Od innych odróżnia je jedna cecha - zawartość chloru. PCW jest mieszaniną wielu toksycznych związków. W powietrzu nad wykładziną z  PCW zidentyfikowano 60 substancji chemicznych, w większości szkodliwych. W czasie pożaru PCW wydziela wyjątkowo toksyczne gazy - chlorowodór i  dioksyny, zabijające ludzi.

Tworzywo niebezpieczne

PCW stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla człowieka. W trakcie pożaru PCW nie pali się, ale już w temperaturze 120'C wydziela chlorowodór (HCl), a także dioksyny i furany (PCDD i PCDF) - najbardziej szkodliwe substancje jakie zna toksykologia. 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzodioksyna jest 10000 razy bardziej toksyczna od cyjanku potasu. Spowodowały one śmierć wielu ludzi, nawet bez kontaktu z ogniem!

Polskie przepisy budowlane zabraniają stosowania do wykańczania budynków wyrobów silnie dymiących i trujących w czasie pożaru. Atesty na jakie powołują się producenci stwierdzają jedynie niepalność, nie mówią nic o  wydzielaniu trujących gazów! PCW jest więc stosowane nielegalnie.

Tworzywo niezdrowe

Oprócz chloru PCW zawiera znacznie więcej niebezpiecznych składników. Czyste PCW jest całkowicie nieprzydatne - twarde i kruche. Żeby nabrało elastyczności potrzebuje zmiękczaczy. Dodawane są także pigmenty (związki ołowiu i kadmu), związki antystatyczne, modyfikatory, rozjaśniacze optyczne, stabilizatory. Ponieważ dodatki te są łatwopalne niezbędne są przeciwzapalne retardanty. Te z kolei wzmagają wydzielanie dymu, więc potrzebne są środki przeciwdymne. Tak duża liczba domieszek przyciąga bakterie i powoduje konieczność dodawania biocydów. Większość tych związków, a także resztki rakotwórczego chlorku winylu, mają tendencje do uwalniania się z tworzywa. Wiele z nich powoduje raka, alergie, zmiany genetyczne i hormonalne. Dlatego nad wykładzinami z PCW stwierdzono obecność 60 substancji chemicznych. Dlatego kilka lat temu butelki z olejami roślinnymi zaczęto produkować z PET, zamiast PCW, choć nadal Aqua Minerale jest sprzedawana w PCW i instaluje się rury wodociągowe z PCW.

Tworzywo nieekologiczne

Do produkcji PCW potrzebny jest chlor otrzymywany z soli kuchennej i  etylen z paliw kopalnych. Łączy się je w chlorek etylenu - DCE. DCE jest toksyczny i łatwo wchłaniany w skórę. Powoduje raka i defekty płodu, niszczy wątrobę i nerki. Pary DCE mogą wybuchać tworząc chlorowodór i fosgen. DCE jest używany do produkcji chlorku winylu (CW) - monomeru. CW jest wyjątkowo toksycznym, rakotwórczym, łatwopalnym i wybuchowym gazem. Objawy zatrucia CW obejmują deformacje palców, porażenia skóry, bezpłodność, raka wątroby.

Na każdym z tych etapów niebezpieczne związki przedostają się do środowiska. Szacuje się, że 80% dioksyn w osadach dennych Renu pochodzi z  produkcji CW. Jedna fabryka firmy Norsk Hydro emituje rocznie140 t CW, a  zakłady ICI w Merseysyde 1700 t. Ftalan dwu-2-etyloheksylu (DEHP) - zmiękczacz stosowany głównie do produkcji PCW, można już znaleźć wszędzie - w rybach Atlantyku, jajach ptaków, włóknach zbóż. Jest podejrzany o  powodowanie raka. Zuważono, że DEHP i inne zmiękczacze, podobnie jak resztki niespolimeryzowanego CW migrują z plastikowych opakowań foliowych do zawartej w nich żywności.

Chlor kradnie naszą przyszłość

Najnowsze badania wykazały odpowiedzialność przemysłu chlorowego za coraz powszechniejsze problemy reprodukcyjne u zwierząt i ludzi: zniekształcenia organów płciowych u aligatorów, feminizacja ryb w Anglii, spadek ilości i  jakości ludzkiej spermy, wzrost rakowych i genetycznych anomalii. Powodują je związki określane jako niszczyciele hormonów.

Zalicza się do nich czołowe produkty przemysłu chlorowego: wiele pestycydów jak DDT i Lindan, ftalany m.in. DEHP, dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle (PCB) wycofane w 1977r. jednak nadal krążące w mln. ton w środowisku.

Dlatego Greenpeace prowadzi kampanię wzywającą do zaprzestania produkcji związków chloru.

Bilet w jedną stronę

Ze względu na różnorodność domieszek, które stanowią do 60% masy, wyroby z PCW nie nadają się do recyklingu. Na wysypisku z czasem uwalnia się do środowiska cały toksyczny skład PCW. Spalanie jest jeszcze gorszym rozwiązaniem. Spalenie 1 kg PCW powoduje emisję 50 mikrogramów dioksyn, wystarczających do wywołania raka u 50000 zwierząt laboratoryjnych. Kupując PCW - zanieczyszczasz nasz kraj na zawsze.

Zachód odchodzi od PCW

W 1987r. po pożarze hali sportowej w Bielefeld władze miasta zakazały stosowania PCW w budynkach publicznych. Jedyne czego dziś żałują to to, że nie zrobiły tego wcześniej. Tradycyjne materiały okazały się łatwo dostępne, wyższej jakości i trwalsze. Do dziś zakaz stosowania PCW wprowadziło 200 gmin w Niemczech, 164 w Holandii, 128 w Szwecji, Luxemburg, Komitet Olimpiady Sydney 2000, 6 stanów Austrii (w tym Wiedeń). PCW wycofały także niektóre sieci handlowe: Ikea, Migros, Tangelmann, Irma.

W tej sytuacji nie dziwi agresywna ekspansja PCW na wschód. Linie do produkcji okien można kupić za pół ceny. Urzędnicy dostają łapówki przy przetargach na wymianę stolarki w szkołach i przedszkolach...

Nie wiedzieli a zginęli

1976 - eksplozja w zakładach w Seveso, emisja dioksyn, choroba skóry - chlorakna u 1200 osób, częstsze poronienia i wady wrodzone, z powodu skażenia nie uprawia się ziemi, rozebrano 200 domów.

1977 - pożar Beverly Hills Supper Club, topiące się meble i kable z  PCW stworzyły białą chmurę dymu, zmarło 161 osób bez żadnego kontaktu z ogniem.

1980 - pożar 2 cystern z CW w Louisville ugaszono dopiero po 5 dniach, ewakuowano 2000 mieszkańców.

1992 - pożar w magazynach PCW w Lengerich, w promieniu wielu kilometrów ziemia nie nadaje się do uprawy z powodu skażenia dioksynami i metalami ciężkimi.

1995 - 300 osób zginęło w pożarze metra w Baku.

1996 - pożar w Domu Opieki w Krakowie, wyposażonym w okna z PCW - zginęli ludzie bez żadnego kontaktu z ogniem,

1997 - na lotnisku we Frankfurcie zginęło 16 osób, zabitych przez dioskyny, uwolnione w trakcie topienia się kabli z PCW.

Nie daj się nabrać na PCW

PCW jest niezdrowe, nieekologiczne i niebezpieczne. W dodatku szybko się starzeje - zmienia kolor i kształt. Uważaj, z PCW produkuje się bardzo różne towary: okna, rury, rynny, siding, wykładziny, izolację kabli, tapety, sztormiaki, zabawki. Wszystkie te wyroby możesz jednak bez trudu zastąpić zdrowszymi i trwalszymi odpowiednikami, np. okna mogą być z drewna, aluminium, rynny z blachy, wykładziny z naturalnego linoleum, rury z  bezpiecznych torzyw - polibutylenu, polipropylenu, polietylenu. W Niemczech karierę robią rury ze stali nierdzewnej.

Uważaj także na inne niebezpieczne wyroby - gąbka poliuretanowa do wyciszania drzwi (5 ofiar w ciągu 3 minut w pożarze na Targówku), płyty wiórowe z formaldehydem, środki czystości zawierające chlor.