Część punktów, w których policzyliśmy rowerzystów we wrześniu 2011 r., pokrywała się z punktami z pomiaru w 2002 r. [zobacz >>>] Mamy zatem możliwość porównania, jak ruch rowerowy zmienił się w ciągu 9 lat. O placu na Rozdrożu pisaliśmy już wcześniej [zobacz >>>], dzisiaj kilka innych przykładów.

Porównanie z 2002 r.

Rondo de Gaulle'a

Nowy Świat od placu Trzech Krzyży do ronda de Gaulle'a pozostaje wąskim gardłem dla ruchu rowerowego, ale przeciska się przez nie czterokrotnie więcej rowerzystów.

W 2002 r. ruch rowerowy na rondzie de Gaulle'a był niewielki – w porannym szczycie rowerzysta pojawiał się tu raz na dwie minuty. W 2011 r. jest to wciąż skrzyżowanie bardzo nieprzyjazne dla ruchu rowerowego, ale zmiany w ciągu Traktu Królewskiego (ograniczenie ruchu samochodowego na Krakowskim Przedmieściu i przedłużenie ścieżki w al. Ujazdowskich) sprawiły, że przez to wąskie gardło przeciska się cztery razy więcej rowerzystów.

Tabela: porównanie natężenia ruchu rowerowego na rondzie de Gaulle'a w szczycie porannym w 2002 i 2011 r.

Rowerów/godz. maj 2002 wrzesień 2011 Zmiana
Nowy Świat N (kier. Świętokrzyska) 22 78 +56
Al. Jerozolimskie E (kier. most Poniatowskiego) 16 72 +56
Nowy Świat S (kier. pl. 3 Krzyży) 19 94 +75
Al. Jerozolimskie W (kier. Metro Centrum) 13 28 +15
Razem 35 136 +101

Banacha / Żwirki i Wigury

Na przedłużeniu Banacha pojawiła się nowa alejka umożliwiająca bezpośredni dojazd do Wołoskiej. Wciąż jednak brakuje bezpiecznego przejazdu przez Żwirki i Wigury.

Na skrzyżowaniu Banacha / Żwirki i Wigury mieliśmy możliwość porównać natężenia ruchu zarówno w szczycie porannym jak i popołudniowym. Na potrzeby porównania zsumowaliśmy natężenia ruchu w obu alejkach prowadzących na Pole Mokotowskie (w 2002 r. aleja południowa, w stronę ul. Batorego, była tylko gruntowym przedeptem i rowerzyści nią jadący byli doliczani do głównej ścieżki rowerowej).

Rowerów na godz. 2002 szczyt poranny 2002 szczyt popołudniowy 2011 szczyt poranny 2011 szczyt popołudniowy zmiana w szczycie porannym zmiana w szczycie popołudniowym
Żwirki i Wigury N (kier. Pomnik Lotnika) 20 25 14 30 -6 +5
Pole Mokotowskie E 73 154 156 201 +83 +47
Żwirki i Wigury S (kier. Racławicka) 45 74 44 85 -1 +11
Banacha W 64 105 154 186 +90 +81
RAZEM 101 179 184 251 +83 +72

Ruch rowerowy wzrósł w ciągu Banacha – Pole Mokotowskie, pozostał natomiast na niezmienionym niskim poziomie w ciągu ul. Żwirki i Wigury. To pierwsze można wiązać z pozytywnymi zmianami na Polu Mokotowskim – kładka nad al. Niepodległości przebudowana została na przejezdną dla ruchu rowerowego, powstała też nowa alejka umożliwiająca bardziej bezpośredni przejazd od ul. Banacha do ulic Boboli, Wołoskiej i Rakowieckiej. Zgodnie z najlepszą praktyką, przejazd rowerem przez Pole oferuje istotny skrót niedostępny dla ruchu samochodowego. Tymczasem w ul. Żwirki i Wigury nie zmieniło się nic - do dzisiaj nie udało się zrealizować projektu budowy ścieżek rowerowych z 1998 r.

Wyraźnie wzrosło natężenie ruchu rowerowego w szczycie porannym (proporcjonalnie – dwukrotnie bardziej niż w szczycie popołudniowym). Wskazuje to, że rower jest wykorzystywany nie tylko do rekreacji po pracy, ale także do codziennych dojazdów.

Krakowskie Przedmieście

Na Krakowskim Przedmieściu ruch rowerowy w 2002 r. nie był mierzony. Mamy jednak dane z Nowego Światu na skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską, które powinny być porównywalne. W godzinie szczytu popołudniowego naliczono wtedy 63 rowerzystów. Obecnie między Królewską a Uniwersytetem średnia wynosi 169 rowerów na godzinę szczytu popołudniowego – prawie 3 razy więcej, i to przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Warto zwrócić uwagę na to, że efekt w postaci znaczącego wzrostu ruchu rowerowego wystąpił po wytworzeniu się dłuższego ciągu. Gdy Nowy Świat był wyizolowanym 600-metrowym odcinkiem drogi o ograniczonym ruchu, rowerzystów nie było na nim wielu – ok. 20/godzinę w szczycie porannym. Gdy ograniczono ruch także na Krakowskim Przedmieściu, a ścieżkę w al. Ujazdowskich przedłużono do placu 3 Krzyży, natężenie ruchu rowerowego skoczyło nie tylko na Krakowskim Przedmieściu i w Al. Ujazdowskich, ale także na Nowym Świecie – i to 4-krotnie. Gdyby udrożnione zostało wąskie gardło rowerowe między placem 3 Krzyży a rondem de Gaulle’a, na rower przesiedliby się kolejni chętni. A gdyby w stolicy powstała spójna sieć tras rowerowych, mogłoby się okazać, że w ciągu kilku lat uzyskalibyśmy 7% udział rowerów w ogóle podróży – podobnie jak w Sewilli.

Porównanie z 2005 i 2009 r.

Most Świętokrzyski

Kiedyś można było z mostu zjechać przynajmniej nad Wisłę (w prawo). Ciąg pieszo-rowerowy prosto urywa się na przejściu dla pieszych, zamiast zjazdu na jezdnię są barierki.

Dla mostu Świętokrzyskiego brak danych z 2002 r., można jednak porównać wyniki z pomiarami prowadzonymi na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w 2005 (ręczne [zobacz >>>]) i 2009 (automatyczne) r.

Most Świętokrzyski, rowerów/godz. wrzesień 2005 maj 2009 wrzesień 2011
Szczyt poranny 94 97 65
Szczyt popołudniowy 110 122 111

Tutaj ruch rowerowy nie wzrósł, ale wręcz spadł w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami. Jest wiele czynników, które mogły wpłynąć na taki wynik:

- słabsza pogoda w dniu pomiaru (2011.09.20);

- zamknięcie ulicy Sokolej na czas budowy metra;

- zamknięcie wjazdu na most z północnego odcinka Szlaku Wisły po wybudowaniu Centrum Nauki Kopernik;

- utrudnienia związane z budową stacji metra Powiśle – brak wjazdu na most z południowego odcinka Szlaku Wisły.

Most Świętokrzyski jako jedyny w Warszawie ma szerokie obustronne drogi dla rowerów. Niestety, są one słabo wykorzystywane ze względu na brak kontynuacji, i to po obu stronach Wisły.

Po stronie centrum od lat nierozwiązany zostaje przejazd przez Powiśle. Opracowaną na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich koncepcje kontrapasa na Zajęczej (Studium możliwości wyznaczenia pasów dla rowerów na wybranych ulicach Warszawy – TransEko 2008) miasto odłożyło do szuflady. Mimo wielokrotnej przebudowy skrzyżowania z ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do dzisiaj nierozwiązany pozostaje nawet problem przejazdu przez tę ulicę. Budowa Centrum Nauki Kopernik tylko pogorszyła sytuację.

Po stronie praskiej jest tylko trochę lepiej – można zjechać na ścieżki wzdłuż Wisły, ale brak dojazdu dalej na Pragę. Problemu tego nie rozwiąże ułomny projekt Trasy Świętokrzyskiej. Nie wykorzystano także prowadzonych „na Euro” remontów, by udrożnić chociażby wąskie gardło rowerowe w rejonie skrzyżowania Zamoyskiego i al. Zielenieckiej.

Podziękowania

Pomiar ruchu rowerowego we wrześniu 2011 r. odbył się dzięki pracy i inicjatywie wolontariuszy. Udział w pomiarze wzięli: Maciej Błażejewski, Paweł Duńczewski, Michał Furmaniak, Piotr Górski, Zuzanna Iskierka, Daniel Łaga, Łukasz, Rafał Muszczynko, Michał Pilch, Maciej Płoński, Bogdan Rossa, Michał Stańczyk, Andrzej Stobiecki i Alicja Zajączkowska. Serdecznie dziękujemy!

Pomiary trwają!

Tym, którym liczenie rowerów się spodobało, oraz tym, którzy nie mieli załapali się na pomiary wrześniowe, proponujemy kontynuację pomiarów. Zachęcamy do mierzenia ruchu rowerowego raz na jakiś czas w niżej wymienionych punktach. Wystarczy, że zgłosi się kilka osób, które raz na miesiąc – dwa zrobią godzinny pomiar na jednym z tym punktów, a w przyszłym roku powinniśmy mieć niezły obraz sezonowo-pogodowej zmienności ruchu rowerowego i zachowań rowerzystów.

Jak wziąć udział?

1. Pobierz i wydrukuj formularz dla swojego ulubionego punktu z listy poniżej.

2. Ubierz się ciepło :-)

3. Odwiedź ten punkt w dzień powszedni (od poniedziałku do czwartku – piątki pomijamy) w godz. 7:00 – 9:00 lub 15:30 – 19:30 i przez godzinę notuj przejeżdżających rowerzystów zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu.

4. Wypełnij nagłówek formularza – datę i czas pomiaru, pogodę podczas niego.

5. Wypełniony formularz zeskanuj i prześlij na adres olek@zm.org.pl. W przypadku braku skanera dostarcz formularz do biura.

Pobierz formularz

- Krakowskie Przedmieście / Królewska: PDF, 71 kB

- plac na Rozdrożu: PDF, 134 kB

- Żwirki i Wigury / Banacha: PDF, 68 kB

- al. Solidarności / Stare Miasto PDF, 136 kB