Nowe programy ochrony powietrza

7 sierpnia 2013 roku na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ukazała się informacja o konsultacjach społecznych programów ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej, strefy miasta Radom oraz innych stref województwa mazowieckiego. Uwagi do projektów programów ochrony powietrza można składać w ciągu 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tak więc do 28 sierpnia 2013 r. Sposób prowadzenia konsultacji budzi jednak wątpliwości.

Konsultacje mało społeczne

Po pierwsze, informacja została opublikowana jedynie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Na stronach np. Urzędu Miasta Warszawa informacji o konsultacjach dokumentu, który przede wszystkim dotyczy miasta, nie znajdziemy. Organizacje i instytucje zajmujące się zanieczyszczeniem powietrza, transportem, zdrowiem itp. nie zostały w żaden sposób poinformowane o rozpoczęciu konsultacji.

Po drugie, brakuje też otwartej debaty nad programami z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenach poszczególnych miast nimi objętych. Brak zaangażowania władz miast w debatę jest zadziwiający. Konsultacje społeczne to doskonała okazja, by przybliżyć mieszkańcom problematykę zanieczyszczeń powietrza, ich przyczyn i skutków. Niestety, dyskusje odbywają się jedynie w biurach urzędów.

Po trzecie, okres wakacyjny nie służy angażowaniu organizacji i mieszkańców w proces konsultacji. Termin 21 dni - ustawowe minimum - powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy września.

Tryb konsultacji sprawia wrażenie, jakby robiono wszystko by jak najmniej osób i instytucji zaangażowało się w tworzenie tego dokumentu. Mimo wszystko zachęcamy do zapoznania się z projektami programów i przekazywania swoich uwag.

Zobacz także

Ogłoszenie o konsultacjach i projekty programów ochrony powietrza:

www.mazovia.pl/komunikaty/art,1808,konsultacje-spoleczne-projektow-programow-ochrony-powietrza.html