ŹLE: samochody często tarasują ścieżki, a poruszając się po nich stwarzają zagrożenie i niszczą nawierzchnię nieprzystosowaną do takich obciążeń (Warszawa, ul. Podleśna).