W czasie konferencji zaprezentowano aktualny stan jakości powietrza, przyczyny przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców, problemy z realizacją Programów ochrony powietrza oraz wspomniane propozycje prawne mające na celu poprawę jakości powietrza.