W czerwcu dwukrotnie pojawiła się na łamach ,,Gazety Stołecznej" w tekstach Krzysztofa Śmietany wzmianka o progach zwalniających na drodze rowerowej wzdłuż trasy mostu Północnego na Młocinach. Użyte w obu tekstach określenie próg zwalniający z prawdziwego zdarzenia sugeruje, że mamy do czynienia z czymś pozytywnym – przemyślanym, pożytecznym i dobrze wykonanym. Niestety, wprowadza ono w błąd, gdyż jest wręcz przeciwnie.