Niezrealizowane w terminie trasy z I etapu Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy, które powinny były powstać do 2016 r. Na mapie uwzględniono jedynie zaległości z Programu, nie uwzględniono zaległości z budżetu partycypacyjnego [zobacz >>>] czy zadań Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (np. droga dla rowerów wzdłuż ul. Leszno).