Zwróciliśmy się z wnioskiem o dodanie wyjątku dla przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.