Uwagi i wnioski

ZM/08/0434/09/MS

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania obszaru M造nowa.

W zwi您ku z wy這瞠niem projektu ww. planu do publicznego wgl康u, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zg豉sza nast瘼uj帷e uwagi do ustale planu:

W zakresie komunikacji rowerowej:

1. Wnosimy o uzupe軟ienie 12 pkt 16 ppkt a) uchwa造 (wska幡iki zapotrzebowania na miejsca parkingowe) o zapisu uwzgl璠niaj帷y miejsca parkingowe dla rower闚. Wnioskujemy o umieszczenie zapisu bezpo鈔ednio uzale積iaj帷ego minimalna liczb miejsc postojowych dla rower闚 od powierzchni u篡tkowej biur, urz璠闚, obiekt闚 handlowych i us逝gowych. Wska幡ik ten powinien wynosi 2 miejsca/1000 m2 pow. u篡tkowej.

2. Wnosimy o rezygnacj z wydzielonych 軼ie瞠k rowerowej przy ulicy Radziwie (17-KDL, 24-KDD) na rzecz ruchu rower闚 na zasadach og鏊nych. Ruch samochod闚 i rower闚 na ulicach lokalnych powinien odbywa si ze zbli穎n pr璠ko軼i i nie ma potrzeby wydzielania na nich oddzielnych dr鏬 dla rower闚.

3. Plan nie uwzgl璠nia zaprojektowanego przez Urz康 Dzielnicy odcinka 軼ie磬i na ulicy Wawrzyszewskiej. Wnosimy o uzupe軟ienie planu.

4. Przyj皻y w planie przebieg 軼ie磬i rowerowej wzd逝 ulicy Ostroroga (7KD-Z) z niewiadomych przyczyn prowadzi slalomem. Wnosimy o poprowadzenie jej w ca這軼i po stronie zachodniej oraz po陰czenie z planowan 軼ie磬 w ulicy Wawrzyszewskiej, opisanej w punkcie 3.

Alternatywnym wyj軼iem w tym przypadku jest zapisanie w planie uzupe軟ienia jezdni ulicy Ostroroga o pasy dla rower闚. Konieczne w takim wypadku by這by ich pogodzenie z planowanymi miejscami parkingowymi.

Niezale積ie od wybranego rozwi您ania, infrastruktura rowerowa powinna by doprowadzona do p馧nocnej granicy opracowania, a nie urywa si na wysoko軼i ulicy Tatarskiej.

5. Wnosimy o uzupe軟ienie planowanych 軼ie瞠k rowerowych i przejazd闚 dla rowerzyst闚 o przejazdy przez p馧nocne i wschodnie ramiona skrzy穎wania Obozowa/P這cka. Umo磧iwi to sprawne pokonywanie ramion skrzy穎wania w dowolnej kolejno軼i, bez konieczno軼i niepotrzebnego oczekiwania na zmian 鈍iate.

6. Wnosimy o uzupe軟ienie ulicy M造narskiej (4KD-Z) o pasy dla rower闚 w jezdni.

W zakresie infrastruktury drogowej:

7. Wszystkie ulice klasy D i L oraz ulica 7KD-Z na obszarze plany powinny zosta obj皻e obszarowym uspokojeniem ruchu (strefy ,,Tempo 30''). Plan powinien zawiera nakaz wprowadzania w ramach modernizacji i budowy ulic 鈔odk闚 uspokojenia ruchu takich jak podniesione tarcze skrzy穎wa, wyniesione przej軼ia dla pieszych czy szykany. Nakaz stosowania takich 鈔odk闚 powinien by umieszczony w ustaleniach odno郾ie wszystkich jednostek terenowych b璠帷ych ulicami, z wyj徠kiem ulic 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 4KD-Z, 5KD-Z i 6KD-Z.

Poza zmniejszeniem ryzyka wypadk闚, umo磧iwi to ograniczenie poziomu ha豉su, kt鏎y ju teraz znacz帷o przekracza dopuszczalne normy, osi庵aj帷 poziomy rz璠u 75 dB na takich ulicach jak Soko這wska (8KD-L) i Grenady (20KD-D).

8. Wnosimy o u軼i郵enie ustale odno郾ie ulic 7KD-Z, 8KD-L, 10KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-L, 16KD-L, 17KD-L, 18KD-L, 19KD-L, 20KD-D, 24KD-D, 27KD-D, 29KD-D, 33KD-D oraz 35KD-D, gdzie dopuszczono lokalizowanie nowych zatok parkingowych. Zwrot „mo磧iwo嗆 lokalizacji nowych zatok parkingowych” powinien zosta zast徙iony zwrotem „mo磧iwo嗆 lokalizacji nowych zatok parkingowych, przylegaj帷ych i r闚noleg造ch do jezdni oraz usytuowanych w poziomie jezdni”.

Umo磧iwi to uporz康kowanie pasa drogowego oraz zwalczanie szkodliwego nawyku parkowania na chodniku, niezale積ie od tego, czy s tam miejsca parkingowe, czy nie.

W zakresie komunikacji zbiorowej:

9. Wnosimy o zmian zapisu w  99 pkt b) uchwa造 odno郾ie ulicy 4KD-Z (M造narskiej) na „liczba jezdni: jedna z torowiskiem tramwajowym wydzielonym”. Jest to zgodne z postulatami mieszka鎍闚 oraz zamierzonym stanem faktycznym (wedle doniesie prasowych, torowisko ma zosta wydzielone wiosn przysz貫go roku).

10. Wnosimy r闚nie o umieszczenie w  99 zapisu przewiduj帷ego wyniesienie jezdni do poziomu chodnika wzd逝 przystank闚 tramwajowych. Umo磧iwi to szybsz, wygodniejsz i bezpieczniejsz wymian pasa瞠r闚, w tym zw豉szcza os鏏 mniej sprawnych ruchowo.

Brak takiego wyniesienia skutkuje zwi瘯szonym ryzykiem wypadk闚, o czym 鈍iadcz do鈍iadczenia chocia瘺y z przystanku tramwajowego Plac Zamkowy na Trasie W-Z.