Drzewa, których dziś już nie ma, widać na przykład na mapach geodezyjnych.