Jedna z odpowiedzi U.Dz. Bielany na pismo [zobacz >>>]

UD-III-WIR/5544/GR-038/IN/1456/07

Warszawa, 2007-09-03

DO: Zielone Mazowsze

W odpowiedzi na pismo znak ROW-07-0013-01 w części dotyczącej projektu ratusza i zapewnienia parkingów dla rowerów lub przechowalni rowerów (rozdz. III, pkt.2) oraz progów na ulicy Nocznickiego (rozdz.V) uprzejmie informuję:

1. sprawa zapewnienia miejsc dla rowerów zostanie wzięta pod uwagę na etapie planowania i organizacji zagospodarowania terenu przed ratuszem oraz wyposażenia terenu w elementy małej architektury;

2. progi (różnice wysokości pomiędzy połączeniami nawierzchni ścieżek rowerowych i jezdni na skrzyżowaniach i zjazdach) znajdują się w przedziale od 0,5 cm do 2 cm. W jednym przypadku na ul. Nocznickiego przy skrzyżowaniu z ul. Parola w najgłębszym miejscu uskok wynosi 3 cm.

Powyższy uskok zostanie przebudowany do wysokości ok: 1 cm. w terminie do 30.10.2007 r.

Rafał Miastowski
Członek Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Dla ścisłości

Według naszych pomiarów przy ul. Parola występuje uskok 4-centymetrowy.

Nie licząc odgięcia, które wznosi się 10cm ponad jezdnię.

Ale nie kłóćmy się o centymetry ;-)

Ciąg dalszy

Nasza odpowiedź na to pismo [zobacz >>>]