Pismo ks. rektora

Do: Anna Ronikier-Dolańska
Wojewódzki Konserwator Przyrody

Nasz znak R-082-IV-6/05

Data 13.04.2005 r.

Pismem z dnia 23.03.2005 r. Zarząd Transportu Miejskiego Obszar Działalności Przewozowej, poinformował Uniwersytet, iż Wojewódzki Konserwator Przyrody zajął negatywne stanowisko w sprawie dojazdu autobusu miejskiego od ul. Marymonckiej ulicą Dewajtis do UKSW i szkół znajdujących się na tym terenie.

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Ograniczenie dojazdu środków komunikacji miejskiej do terenu uczelni, Domu Rekolekcyjnego, kościoła i szkół (liceum i gimnazjum archidiecezjalne) prowadzi do dużego ruchu samochodów osobowych na ul. Dewajtis. Wprowadzenie komunikacji miejskiej i ograniczenie jeszcze bardziej ruchu na ul. Dewajtis (tylko pojazdy z przepustką jak na ul. Nowy Świat) może przyczynić się do poprawy stanu Lasu Bielańskiego. Gdyby zachować dotychczasowe trakty piesze w dotychczasowej formie, nie zmieniłyby się stan środowiska. Proszę o pozytywne rozwiązanie sprawy.

Z wyrazami szacunku

ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki
Rektor UKSW

Odpowiedź

[zobacz >>>]