Pokawałkowana, meandrująca infrastruktura rowerowa, pełna luk, skrętów i niewiadomych nie prowadzi użytkownika od źródła do celu podróży. Na rozjazdach i skrzyżowaniach zmusza do postojów i poszukiwań dalszego ciągu.