Skuteczna i sensowna redystrybucja pasa drogowego nie polega na wpuszczaniu cyklistów na chodniki. Dopiero ostatnie lata przynoszą w polskich miastach taką rewolucję, choć zachęty do niej już od prawie 20 lat można przeczytać w podstawowej dla każdego decydenta publikacji UE Miasta rowerowe miastami przyszłości