Główne trasy rowerowe (na czerwono) oraz obszar centrum Warszawy (żółty) zdefiniowane w obowiązującym od 2006 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Na pomarańczowo dodatkowa trasa wschód - zachód.