Oznakowanie wlotu na skrzyżowaniu z al. Róż. Umiarkowanie skuteczne.