Informacje ogólne

Odcinek Wapowskiego - park Achera.

Według danych Zarządu Dróg Miejskich po północno-zachodniej stronie jezdni ulicy Sławka istnieje ścieżka rowerowa. Podczas wizji lokalnej ustalono, że wzdłuż ulicy na odcinku ok. 500 m występuje pas czerwonej kostki betonowej o szerokości 2 m. Na niemal całej długości został on wydzielony z istniejącego chodnika, zawężając go do 1,5 m. Brak jakiegokolwiek oznakowania, zarówno poziomego jak i pionowego.

Zdjęcia i opracowanie: Aleksander Buczyński.

Konsultacja: dr inż. Tadeusz Kopta.

Zdjęcia

Niezbyt szczęśliwe rozpoczęcie ścieżki przy kiosku (do poprawienia przy okazji przedłużania ścieżki w kierunku zachodnim).

Dalej ścieżka cały czas prowadzi razem z chodnikiem, mimo że obok (za wyjątkiem krótkiego odcinka zajętego przez parking zaraz za kioskiem) jest pas wolnego terenu pomiędzy szpalerami drzew.

Skrzyżowanie z ul. Bohaterów Warszawy. O ile brak oznakowania kostki może prowadzić do nieporozumień pomiędzy pieszymi a rowerzystami, to brak oznakowania przejazdów jest już zdecydowanie niebezpieczny.

Skrzyżowanie z ul. Adamieckiego.

Pomiędzy ul. Adamieckiego i Konińską.

Skrzyżowanie z ul. Konińską.

Pomiędzy ul. Konińską i Parkiem Achera.

To miejsce znacznie lepiej nadawałoby się na przebieg ścieżki rowerowej.

Zakończenie ścieżki na wysokości Parku Achera, ok. 100 m przed skrzyżowaniem z ul. Dzieci Warszawy. Możliwe przedłużenie ścieżki pasem pomiędzy szpalerami drzew.

Podsumowanie

Segregacja ruchu pieszego i rowerowego za pomocą koloru kostki jest nieskuteczna, a pozostała szerokość chodnika 1,5 m niewystarczająca dla ruchu pieszego. Docelowo należy przekwalifikować tę ścieżkę na chodnik i wybudować nową - o nawierzchni bitumicznej - równolegle, w pasie pomiędzy szpalerami drzew.

Na dzień dzisiejszy zdecydowanie warto oznakować wszystkie przejazdy, a w szczególności niebezpieczny przejazd przez ul. Bohaterów Warszawy i traktować ciąg z czerwonej kostki jako tymczasową, nieobowiązkową drogę dla rowerów. Sens pełnego oznakowania (znaki C-13 i N-21) istniejącej ścieżki zależy od realizacji dalszych odcinków (w ulicach Pużaka [zobacz >>>] oraz Dzieci Warszawy [zobacz >>>] i powinien być z nimi zgrany w czasie - odcinek wzdłuż Sławka sam w sobie jest zbyt krótki