Przykładowe załamanie przebiegu drogi dla rowerów bez wyłukowania.